BS_Website_omslag_LR.png
Provider image

Met het nieuwe regiodecreet wordt Vlaanderen opgedeeld in 15 referentieregio’s. Men wil alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) afstemmen op de nieuwe regio’s. Het burgemeestersoverleg zou de spil worden in heel dit verhaal. Ook voor de vervoerregio’s heeft dit uiteraard implicaties. Niet alleen zullen er mogelijks territoriale verschuivingen gebeuren, daarnaast wordt ook het governancemodel van de vervoerregio’s opnieuw in vraag gesteld. Het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking zal in 2023 werken aan een geïntegreerd advies over de vervoerregio 2.0. Op deze pagina verzamelen we alle informatie rond regiovorming, toegespitst op vervoerregio’s.

Labo Regiovorming

Het Labo Regiovorming zal, met steun van de Vlaamse overheid, van 2021 tot en met 2023 regionale samenwerking en regionaal beleid ondersteunen. Het Labo Regiovorming ondersteunt zowel regio’s als subregio's.

Naar pagina

vervoerregio