201008i_jacobs01 kennisnetwer.png
Provider image

Verkozen voor de gemeenteraad of een ander lokaal bestuursorgaan: en wat dan? Lokale mandatarissen bieden je maandelijks een inkijk in hun politiek engagement: welk parcours bracht hen op dit punt, welke concrete uitdagingen gaan ze aan voor hun gemeente, hoe houden ze zichzelf alert, en zijn er al realisaties waar ze trots op zijn?

"Ik ben geboren en getogen in deze mooie Haspengouwse gemeente, er is een fijn fietsnetwerk, in de natuurgebieden is het prachtig wandelen. Er wordt beweerd dat Alken een slaapgemeente is, maar we hebben een actief en levendig verenigingsleven.
De kern mag nog meer bruisen, de kleinhandel en horeca nog meer floreren, dat is mijn droom."

Raadslid Ingrid Jacobs aan het woord.

Politiek parcours

Ik heb geen politieke achtergrond. Open VLD heeft me twee jaar geleden gevraagd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eerder kreeg ik die vraag ook al, maar met kleine kinderen en een drukke baan had ik daar geen tijd voor. Als je zo’n engagement opneemt, moet je je er ook honderd procent voor kunnen inzetten, vind ik.

 

Introductie in de gemeentepolitiek

De VVSG-cursus voor beginnende gemeenteraadsleden was een grote hulp. Als fractieleider kreeg ik alle hulp en vertrouwen van mijn ervaren partijgenoten André Vanhex en Igor Philtjens, zo kon ik op mijn eigen tempo groeien, want het duurde een tijdje voor ik mijn weg vond. In de gemeenteraad probeer ik steeds opbouwende kritiek te geven.

Informatievergaring

Ik probeer alle dossiers grondig door te nemen. Gelukkig kan ik altijd terecht bij mijn ervaren partijgenoten, maar ook bij de algemeen directeur en de andere personeelsleden van de gemeente.

 

Burgerparticipatie

Voor het project Neven/herbestemming van de kerk van Terkoest zat ik mee in de regiegroep. Als gemeenteraadsleden hebben wij op de participatiemarkt eind augustus de burgerparticipatie begeleid. Door zo ongedwongen tussen de mensen te staan kom je gemakkelijker te weten wat er leeft. Ik heb er erg van genoten. Een aanrader voor elke gemeente, op voorwaarde dat er een goed draaiboek is, en eventueel externe begeleiding, zoals bij ons het geval was.

Beste realisatie

Op mijn voorstel diende de gemeente een aanvraag in voor een begeleid en gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de kerk. Dankzij deze aanvraag is Alken door de Vlaamse overheid uitgekozen om het project te doorlopen en de subsidie te ontvangen. Het idee vond ik terug op www.vvsg.be. Daarnaast houden we de vinger aan de pols, zodat het bestuur als een goede huisvader de gemeente beheert. Alken werd tijdens de eerste coronagolf zeer zwaar getroffen, vanuit de oppositie hebben we meegewerkt om een goede oplossing te vinden om de extra vrijgemaakte middelen op een verantwoorde manier te verdelen.

 

Voor Lokaal 11 | 2020