210129l_hofman kennisnetwerk.jpg
Provider image

Verkozen voor de gemeenteraad of een ander lokaal bestuursorgaan: en wat dan? Lokale mandatarissen bieden je maandelijks een inkijk in hun politiek engagement: welk parcours bracht hen op dit punt, welke concrete uitdagingen gaan ze aan voor hun gemeente, hoe houden ze zichzelf alert, en zijn er al realisaties waar ze trots op zijn?

"Op politiek vlak droom ik ervan de stad waar ik woon en ook geboren en getogen ben, mee vorm te geven. Daarover heb je als politicus ideeën en die wens je in de praktijk te brengen. Het is evident dat dit eenvoudiger is vanuit de meerderheid."

Raadslid Laurens Hofman aan het woord.

Politiek parcours

Ik was al jaren bestuurslid bij Jong en Open VLD Dendermonde, toen ik in 2012 vanop de 21ste plaats werd verkozen. In 2018 was ik lijsttrekker, onze sterke en enthousiaste lijst groeide met twintig procent. Sindsdien ben ik fractieleider. Helaas bleven we in de oppositie, maar we blikken vol vertrouwen vooruit, naar oktober 2024.

 

Gemak of ergernis van een oppositielid

Het is niet aangenaam om als oppositielid met veel ellebogenwerk alle informatie te vergaren of er enkele weken op te moeten wachten. Ik ben actief in de bedrijfswereld, momenteel in de financiële sector, daarvoor in de consultancywereld. Ik ben er snelheid en efficiëntie gewend. Soms erger ik me aan de traagheid der dingen binnen de lokale besluitvorming, zowel op het niveau van de initiële bespreking van een dossier als bij de stappen nadien. Maar als volbloed democraat heb ik daar natuurlijk ook begrip voor.

Informatiegaring

We krijgen uiteraard informatie en best practices vanuit het nationale partijkwartier, wat sterk wordt gewaardeerd. Daarnaast lees ik elk verslag van het schepencollege, zo hou ik de vinger aan de pols en kan ik me al in een vroeg stadium over de dossiers informeren via schriftelijke vragen of vragen in de raadscommissie. Zodra een dossier op de gemeenteraad komt, ligt het meestal al in een beslissende plooi. Verder krijg ik logischerwijs ook veel vragen of opmerkingen van burgers, waarmee ik samen met mijn fractie aan de slag ga. Met dienstbetoon kun je je als raadslid zeer nuttig maken.

 

Beste realisatie

Vanuit de oppositie is een grote realisatie zeer moeilijk. Onze taak bestaat er vooral in de meerderheid te controleren, te interpelleren en te corrigeren. Ik haal er wel voldoening uit om relatief kleine zaken, zoals fitnesstoestellen in de publieke ruimte of de omgang met het militair erfgoed, op de politieke agenda te zetten en die vervolgens in de praktijk gerealiseerd te zien. Dat weet de burger zeker ook te appreciëren.

Voor Lokaal 03 | 2021