Lokaal Gilles Verbeke kennisnetwerk.png
Provider image

Verkozen voor de gemeenteraad of een ander lokaal bestuursorgaan: en wat dan? Lokale mandatarissen bieden je maandelijks een inkijk in hun politiek engagement: welk parcours bracht hen op dit punt, welke concrete uitdagingen gaan ze aan voor hun gemeente, hoe houden ze zichzelf alert, en zijn er al realisaties waar ze trots op zijn?

"Ik droom van echt participatief beleid. ‘Besturen doen we samen,’ aldus het bestuur in Hamme, maar zoals zo dikwijls blijft het beperkt tot de adviesraden of mogen buurtbewoners hun mening geven over een volledig uitgewerkt project. Voor een echt participatief beleid moet je alle stakeholders van bij de start betrekken bij het uitwerken van een project, met een duidelijk kader vanaf het begin."

Raadslid Gilles Verbeke aan het woord.

Politiek parcours

Nationale en internationale politiek interesseerde me altijd al. Na mijn eerste vergadering bij Groen Hamme begin 2018 besefte ik dat als je iets wilt veranderen, je maar beter probeert die verandering zelf mee tot stand te brengen. Na de verkiezingen was ik net niet rechtstreeks verkozen, eerst zetelde ik in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en in februari ’20 ben ik als eerste opvolger gemeenteraadslid geworden.

 

Introductie in de gemeentepolitiek

Ik werk al jaren als sociaal assistent in een OCMW, mijn kennis en ervaring was een enorm voordeel voor mij als lid van het BCSD. Ik volgde ook alle fractiebesprekingen van de gemeente- en OCMW-raad en woonde de raden bij. Toen ik raadslid werd, heb ik de vorming van de VVSG opgevraagd om het wettelijk kader nog eens door te nemen.

Informatievergaring

De agenda en bijhorende stukken staan een week voor de raadsvergadering op een digitaal platform. Om alles grondig door te nemen neem ik minstens een dag politiek verlof. Voor uitleg kunnen we terecht bij de bevoegde diensten van de gemeente. Die week vergaderen we ook nog met onze fractie. In de andere weken neem ik alle verslagen van het college en vast bureau goed door, want die informatie komt van pas als we op een volgende raad de punten bespreken. Hierover kun je dan goed op voorhand al (schriftelijke) vragen stellen.

 

Goede ruimtelijke ordening

Een oase van groen en rust, zo promoot Hamme zich en die mooie natuur rond de kernen wil Groen Hamme zoveel mogelijk behouden. Nieuwe woonontwikkeling betekent vooral inbreiding, maar niet ten koste van goede ruimtelijke ordening. Daarom willen we een eigen regelgevend kader in de vorm van een algemene stedenbouwkundige verordening. In afwachting daarvan moet elke aanvraag de geldende voorschriften en principes op het vlak van ruimtelijke ordening respecteren.

Beste realisatie

De laatste maanden is er zeer veel aandacht gegaan naar de strijd tegen corona en het organiseren van de nodige ondersteuning op lokaal vlak. Als oppositie hebben we extra druk gezet om alle besprekingen openbaar te houden en te zorgen voor livestream van de gemeenteraad.

 

Voor Lokaal 12 | 2020