2021Lokaal78 - Verkozen en dan doen Abdulkadir Yilmaz.png
Provider image

Verkozen voor de gemeenteraad of een ander lokaal bestuursorgaan: en wat dan? Lokale mandatarissen bieden je maandelijks een inkijk in hun politiek engagement: welk parcours bracht hen op dit punt, welke concrete uitdagingen gaan ze aan voor hun gemeente, hoe houden ze zichzelf alert, en zijn er al realisaties waar ze trots op zijn?

"Ik droom van een inclusief beleid waar alle burgers zeggenschap hebben en waar iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig kan voelen."

Raadslid Abdulkadir Yilmaz aan het woord.

Politiek parcours

In 2009 ben ik in de politiek gestapt. Ik heb toen Animo Beringen (Jongsocialisten) opgericht, waarvan ik vier jaar voorzitter ben geweest. In 2012 nam ik deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, 22 jaar oud. Ik werd rechtstreeks verkozen met 1179 voorkeurstemmen. In 2017 bood Freddy Pirens me aan het voorzitterschap van onze afdeling over te nemen. Ik ging op het aanbod in en stelde me kandidaat hiervoor. Ik heb geprobeerd de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in goede banen te leiden, maar helaas geraakte mijn partij in de oppositie. Mijn aantal voorkeurstemmen ging wel omhoog, ik behaalde er nu 1299. Na de verkiezingen heb ik ontslag als voorzitter genomen om de anderen binnen de partij ook de kans te geven.

 

Hoe kom je als oppositielid aan voldoende informatie? 

Wij houden verschillende fractievergaderingen waar we de dossiers van het schepencollege en de gemeenteraad overlopen en bespreken. Daarnaast houden we ook de vinger aan de pols bij de mensen. De meldingen, problemen en suggesties van inwoners noteren we om ze mee te nemen naar de gemeenteraad.

Hot topic

Het arbeidsreglement dat werd aangepast zodat het voortaan mogelijk is personeelsleden met hoofddoek in dienst te nemen is een goede stap, maar niet voldoende, omdat deze personeelsleden geen loketfunctie mogen uitoefenen. Dat vind ik een gemiste kans. We moeten gaan voor gelijke kansen voor iedereen.

 

Beste realisatie

De meeste realisaties van de huidige meerderheid zijn projecten van de vorige legislatuur toen wij in de meerderheid zaten. Deze projecten steunen we uiteraard. Op de ontwikkelingen op de B-Mine kunnen we fier zijn. Andere projecten van onze ploeg die de huidige meerderheid nu aan het realiseren is, zijn bijvoorbeeld het nieuwe stadhuis en de vernieuwing van het centrum.

Voor Lokaal 07-08 | 2021