1. Is er een financieel engagement van Vlaanderen voor de gehele periode 2021-2030? Of is er alleen zekerheid over €24,87 miljoen voor 2021?

Er is voor de komende jaren telkens €10 miljoen aan recurrente middelen als vast engagement. Budgettaire engagementen kunnen aangepast worden in functie van het algemeen begrotingsbeleid (als bvb. elke post een lineaire besparing van 2% wordt opgelegd). Daarnaast is het de bedoeling om hier ook telkens middelen uit het Vlaams Klimaatfonds aan toe te voegen. Dit bedrag fluctueert jaarlijks, gezien dit gekoppeld is aan het ETS-systeem. Er kunnen dus geen algemene uitspraken worden gedaan over de extra middelen, boven op de recurrente. Tot nu toe is er elk jaar een toevoeging geweest die minstens even hoog was als het eerste jaar. 

2. Wat is de uiterlijke deadline voor het afbouwen van de heffing op pylonen van windmolens?

De heffing moet ten laatste tegen het einde van het lopende meerjarenplan zijn afgebouwd, dit wil zeggen dat de deadline hiervoor 31 december 2025 is.

3. In verband met de gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% in gemeentelijke gebouwen: Is dat een gemiddelde berekend over de ganse periode (2021-2030) en dus pas te evalueren in 2030?

Ja, dit kan je zien als een gemiddelde te bekijken vanaf 2020. De doelstelling is namelijk gekoppeld aan de energie-efficiëntierichtlijnen waarin een energie-efficiëntieverbetering van 27% tegen 2030 werd geformuleerd. Dit is dan teruggerekend, waaruit dan de 2,09% per jaar werd vastgelegd. Voor de centrale overheid werd dit verscherpt naar 2,5% per jaar.