Beleidsinformatie Impact van extreme neerslag milderen? Investeer nog meer in meerlaagse waterveiligheid

Beeld: Stad Sint-Niklaas

# Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid
Lees meer

Er is grotere zekerheid over de toename van droogte en lokale overstromingen in de zomer. Ook de toename van het aantal hittedagen is een feit. Net deze zomerse effecten vragen meer aandacht voor het vasthouden en afvoeren van regenwater via kleine opwaartse regenwater- en grachtenstelsels. De gemeenten en hun rioolbeheerders beheren die systemen. Meer decentrale mogelijkheden voor infiltratie en berging van regenwater zullen nodig zijn. Ook kunnen we zoeken naar maatregelen om de schade bij water op straat te beperken. De combinatie met natuur zal ook zorgen voor extra verkoeling en is een goede maatregel tegen hittestress.  

Bij projecten en bij de inrichting van de publieke ruimte moeten we rekening houden met de toenemende risico’s en met de onzekerheid over de mate waarin deze toenemen. We moeten klimaatadaptief ontwerpen. Zo spreken we over “climate proof” ontwerp en het nemen van “no regret” maatregelen. “No regret” maatregelen zijn maatregelen waarvan u achteraf geen spijt hebt dat u ze genomen hebt. Zo is een voetbalpleintje dat bij hevige neerslag kan worden ingeschakeld als een waterbekken een voorbeeld van een “no regret” maatregel.

De maatregelen om het regenwater zoveel mogelijk vast te houden moeten we op alle niveaus toepassen. Zowel op het privéterrein (natuur, landbouw, recreatie, bebouwing) als in de publieke ruimte zullen we ons steentje moeten bijdragen.

Een goede mix van grootschalige en kleinschalige bovengrondse en multifunctionele maatregelen zal veel kostenefficiënter zijn dan het louter inzetten op grootschalige ondergrondse bergingsbekkens. Groenblauwe netwerken die natuur en water tot diep in de kernen van dorp en stad binnen brengen zullen zorgen voor extra waterberging, extra verkoeling,  extra beleving en een opwaardering van de leefomgeving. Ze zijn een ideale multifunctionele maatregel om de effecten van de klimaatverandering te milderen.

Omgaan met extreme weersomstandigheden en klimaatverandering is een hele uitdaging, maar ook een kans voor ontwerpers, studiebureaus, leveranciers en publieke opdrachtgevers om creatief nieuwe oplossingen en mogelijkheden te creëren voor multifunctioneel en kwalitatief gebruik van ruimte onder meer voor waterberging.

Externe bronnen

Groenblauwe netwerken in Vlaanderen