• Afval dat expliciet gelijkgesteld wordt met huishoudelijk afval, in de eerste plaats afval uit de straatvuilnisbakjes, sluikstorten (ingezameld op openbare wegen of zwerfvuil langs wegen) manueel en machinaal veegvuil, zwerfvuil, afval van het recyclagepark, huishoudelijke inzameling…​​​​ Dit  betekent ook dat dit afval wel niet samen kan gevoegd worden met het gemeentelijk bedrijfsafval en dus ook apart geregistreerd moet worden.
 • Afval waarbij het lokale bestuur niet de eerste afvalstoffenproducent is en dus in de eerste fase enkel optreedt als inzamelaar.

Bijkomende vragen

 • Afval van grote aannemer werken (bijvoorbeeld wegenwerken) in opdracht van de gemeente: is normaal de verantwoordelijkheid van de aannemers, best vastleggen in contract.
 • Strandafval: het gemeentelijk strandafval omvat niet het afval van toeristen en bezoekers dat op het strand (selectief) wordt ingezameld in vuilnisbakken, sorteereilanden of (semi)-ondergrondse systemen die al dan niet permanent of periodiek (in het hoogseizoen) op het strand staan. Afval van zulke straatvuilnisbakken valt onder het vroegere gemeentevuil en is huishoudelijk afval (zie hierboven). Het moet dus niet in 22 stromen worden gesorteerd, maar wel apart van het gemeentelijk bedrijfsafval worden geregistreerd door de gemeente. Ook etensresten uit deze vuilnisbakken moeten niet apart worden ingezameld.
 • Afval van slib van septische putten van particulieren
 • Het afval van serviceflats of zogenaamde assistentiewoningen met individuele woonunits (al dan niet aanpandig aan een rusthuis) is huishoudelijk afval en geen bedrijfsafval. Het gaat hier immers nog steeds om individuele woningen.

Vragen uit de praktijk

 • In ons woonzorgcentrum wordt ongetwijfeld medisch afval ‘geproduceerd’. Dit moét niet apart ingezameld worden volgens VLAREMA?
  Medisch afval is een specifiek geval. Medisch afval wordt als dusdanig niet genoemd in artikel 4.3.2 van de Vlarema, omdat het niet over één specifiek materiaal gaat. Voor medisch afval is er een aparte regeling als ‘bijzondere afvalstof’ (onder afdeling 5.2.3.) Er wordt een onderscheid gemaakt tussen risicohoudend en niet-risicohoudend medisch afval. Het risicohoudend medisch afval moet altijd apart ingezameld worden. Het meeste afval in woonzorgcentra is evenwel niet-risicohoudend medisch afval en dit mag normaal wel gewoon met het restafval mee

 

 • Diverse afvalstoffen die wij als gemeente moeten apart inzamelen, voeren wij rechtstreeks af naar een verwerker. Dit afval kan ontstaan zijn bij bepaalde grotere of kleinere werkjes op ons grondgebied. Ik denk maar aan (baksteen)puin, banden, …  Dat gaat dan naar een afvalinzamelaar in een buurgemeente. Kan dit eigenlijk wel?
  Diverse afvalstoffen die wij als gemeente moeten apart inzamelen, voeren wij rechtstreeks af naar een verwerker. Dit afval kan ontstaan zijn bij bepaalde grotere of kleinere werkjes op ons grondgebied. Ik denk maar aan (baksteen)puin, banden, …  Dat gaat dan naar een afvalinzamelaar in een buurgemeente. Kan dit eigenlijk wel?
  De gemeente is hier een afvalstoffenproducent van gemeentelijk bedrijfsafval die zelf regelingen treft om het afval naar een vergunde verwerker te brengen. Dat mag inderdaad. Een afvalstoffenproducent is niet verplicht om beroep te doen op een IHM (inzamelaar-handelaar-makelaar) die de afvalstoffen komt halen. De afvalstoffenproducent kan inderdaad afvalstoffen zelf naar de site van een verwerker brengen.
  U bent dan wel zelf verantwoordelijk voor bepaalde wettelijke vereisten die anders door de IHM of vervoeder in orde gebracht zouden worden. U moet het afval bijvoorbeeld brengen naar een verwerker die effectief vergund is voor die specifieke afvalstoffen en u moet zelf zorgen voor een identificatieformulier bij het transport (artikel 6.1.1.3 van het Vlarema). U bent ook zelf verantwoordelijk voor het correct vervoeren van de afvalstoffen (artikel 6.1.1.1 van het Vlarema).