Deze halte gaat over het beëindigen van de tewerkstelling bij een lokaal bestuur. Medewerkers verlaten de organisatie op eigen initiatief of op initiatief van het bestuur. Wie is er betrokken partij bij zo’n exit? Uiteraard de betrokken medewerker zelf, maar ook zijn/haar leidinggevenden, de HR-dienst, het bestuur. Welke rollen vervullen deze partijen? Welke procedures moeten gevolgd worden? Wat zijn de gevolgen van een exit? Wat zijn aandachtspunten?  

In deze halte vind je checklists, draaiboeken en leidraden van lokale besturen die je inspiratie kunnen geven om een exit van een medewerker zo professioneel mogelijk aan te pakken. 

De impact van het nieuwe besluit Rechtspositieregeling op het uitzwaaien van je medewerkers

Mogelijkheden/kansen

  •  Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing op statutaire medewerkers: afstemming op contractuele regeling
  • Ontslag en afzetting geschrapt als tuchtmaatregel, ontslag mogelijk,  al dan niet om dwingende reden. 
  • Arbeidsrechten en arbeidshoven voortaan bevoegd over betwistingen bij ontslag statutaire medewerker in plaats van de Raad van State

Uitdagingen

Ontslag

Wat houdt de hoorplicht in? Welke motiveringsplicht en hoorplicht bij ontslag overheidscontractanten?

# Bestuur
Lees meer

Wat moet je doen bij de uitdiensttreding van een medewerker?

Hoe ga je om met outplacement?

Kennisgroep Personeelsbeleid

Heb je een vraag over het uitzwaaien van personeel? Stel je vraag op onze community van 1000 collega-personeelsverantwoordelijken bij lokale besturen. 

Deelnemen aan de groep

Op zoek naar een ander thema?

Naar het HR Kompas