turnhout.jpeg
Provider image

Kwetsbare gezinnen brengen hun stem binnen in het netwerk gezinsarmoede.

Turnhout: mensen in armoede betrekken in het netwerk gezinsarmoede

Doelstelling

Het stadsregionale netwerk gezinsarmoede brengt een veertigtal lokale partners en hulpverleners samen. Het netwerk wil gezinsarmoede bestrijden en schuift 3 doelen naar voren:

 • Coördinatie en afstemming van hulp- en dienstverlening verbeteren.
 • Toeleiding en toegankelijkheid verbeteren.
 • Kwaliteit meer op maat aanbieden.

In eerste instantie starten we op als lerend netwerk. We willen snel komen tot actiewerkgroepen die daadwerkelijk de situatie voor kwetsbare gezinnen in armoede verbeteren. Dit kunnen we niet realiseren als we hun stem niet meenemen.

Er is een werkgroep participatie die bestaat uit een aantal professionele sleutelfiguren die reeds participatie organiseren of een vertrouwensfunctie hebben. We denken bijvoorbeeld aan de armenvereniging, de ervaringsdeskundige van het CAW, outreachende brugfiguren, trekkers van de participatiegroep OCMW, de consulent van de jeugddienst, Basiseducatie, Huis van Dialoog vzw… Meer info over de werking van het Huis van Dialoog vzw. De werkgroep zoekt uit hoe mensen in armoede kunnen participeren binnen het netwerk gezinsarmoede. Tijdens de werkgroep zitten mensen in armoede mee aan tafel. Deze werking wordt mogelijk gemaakt dankzij projectmiddelen van de POD MI ‘Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden’.

Bereik

We bereiken nu vooral mensen in armoede die reeds gekend zijn binnen de bestaande initiatieven. Om ook anderstaligen te bereiken, slaan we de handen in mekaar met het Centrum Basiseducatie. Zij zullen in de toekomst focusgroepen organiseren.

De leden van het netwerk gezinsarmoede bestaan ook uit informele hulpverleners. Op die manier kunnen zij de stem vertegenwoordigen van kwetsbare gezinnen die vandaag (nog) niet bereikt worden door de formele hulp- en dienstverlening.

Wanneer we ad hoc bijeenkomsten organiseren met mensen in armoede, leveren we maatwerk. Mensen in armoede hechten naar eigen zeggen belang aan veiligheid, vertrouwen en respect. We houden rekening met deze wensen bij de keuze van methodieken.

Neveneffect

Voor de doelgroep: Het geeft erkenning en betekenis wanneer mensen iets kunnen terugdoen voor de maatschappij. Mensen in armoede hebben een gevoel van wederkerigheid wanneer ze deelnemen aan de participatiebijeenkomsten. Daarnaast zorgen we er ook voor dat alles op een ontspannende manier verloopt. We creëren een sfeer van ‘gezellig samenzijn’. Veel van de deelnemers zijn vereenzaamd en hebben een beperkt netwerk. Het enthousiasme en de motivatie om deel te nemen, vergroot wanneer alles gemoedelijk verloopt en er ruimte is voor ontmoeting.

Voor de netwerkpartners: Partners vergaren heel wat kennis tijdens de netwerkmomenten. Zijn de prioriteiten van lokale partners dezelfde als die van mensen in armoede? Sluiten gekozen methodieken en strategieën aan op de leefwereld van mensen in armoede? Is hetgeen de professionals vooropstellen ook werkelijk voelbaar voor mensen in armoede? Sluit de manier waarop de dienstverlening wordt aangeboden ook aan op de wensen van de doelgroep, zodat het aanbod toegankelijk is voor hen?

Hindernis

 • Participatie van kwetsbare gezinnen vraagt tijd en vertraagt soms processen.
 • Participatie moet op maat gebeuren in een sfeer van vertrouwen, veiligheid en respect. Dit betekent dat er tijdens een ontmoetingsmoment vaak ook tijd en aandacht gaat naar een praatje, ontmoeting, groepsdynamica, ruimte voor het persoonlijke verhaal van mensen…
 • Wil je participatie organiseren, dan vraagt dit tijd en goede voorbereiding.
 • Mensen die participeren, willen ook hun persoonlijk verhaal vertellen. Je wordt soms een vertrouwenspersoon, hierop kan je best voorbereid zijn.

Tip

 • Zoek lokale partners op die expertise hebben in klantenparticipatie en bekijk waar samenwerking mogelijk is.
 • Stel realistische verwachtingen en stem af met experts.
 • Voorzie voldoende tijd. Ook personeelstijd.
 • Participatie werpt zijn vruchten pas af na een tijdje. Eerst moet er aandacht besteed worden aan groepsdynamica, veiligheid en respect.
 • Zorg dat er een goede terugkoppeling is naar de mensen in armoede, zodat zij weten wat er gebeurt met hun inbreng.

 

Meer

Contactpersoon: Kathleen Meeus, regisseur netwerk gezinsarmoede

Contactgegevens: Kathleen.meeus@turnhout.be of 014 47 43 76