Verschillende gemeenten beschikken over een terrasreglement dat de voorwaarden en modaliteiten regelt voor het plaatsen van een terras door een horeca-uitbater.  Op basis van dergelijk reglement moet een uitbater voorafgaandelijk toelating vragen voor het plaatsen van een terras. 

Hiermee beoogt het gemeentebestuur verschillende doelstellingen: conformiteit en uitstraling van het straatbeeld, doorgang voor hulpdiensten, doorgang voor voetgangersverkeer en rolstoelgebruikers, de mogelijkheid voor de stadsdiensten voor het reinigen van de straten, waarborgen van de hygiëne en openbare gezondheid, het beperken van geluidsoverlast, … 

Vergelijking gemeentelijke terrasreglementen

De bestaande terrasreglementen verschillen onderling van elkaar.  Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende kenmerken. 

 • Aard van het reglement
  In de meeste gevallen gaat het om een politieverordening, uitzonderlijk om een stedenbouwkundige verordening. 
 • Definities van ‘horeca’, ‘open terras’, ‘gesloten terras’
  Hoewel onderling sterk verschillend komen volgende gemeenschappelijke bepalingen dikwijls terug bij de definities van een terras: privatief gebruik het openbaar domein, uitbreiding van een horecazaak, tijdelijk karakter (open terras), opsomming van het meubilair (open terras), constructief geheel (gesloten terras) en afgesloten / beschermd tegen weer en wind (gesloten)
 • Terrasseizoen
  De meeste gemeenten opteren voor een terrasseizoen: van maart/april tot september/oktober.  Sommige gemeenten laten terrassen het ganse jaar toe.
 • Aanvraagformulier
  Hoewel wenselijk, voorziet slechts een minderheid van de reglementen in een standaard aanvraagformulier.
 • In te dienen stukken bij de aanvraag
  Een aantal punten komen regelmatig terug: aanvraagformulier, situatietekening terras (met vastgelegde schaal), inventaris straatelementen op en rond het terras, kleurenfoto’s en in mindere mate: meubilair dat op het terras gebruikt zal worden.
 • Behandelingstermijn
  Hoewel wenselijk, nemen de meeste gemeenten geen behandelingstermijn (of minimumtermijn) op.
 • Aard van de vergunning
  In de meeste gevallen gaat het om een precaire vergunning (d.w.z. dat deze – na de uitbater gehoord te hebben - onmiddellijk intrekbaar is, indien noodzakelijk of bij niet-naleving van de voorwaarden).  In sommige gemeenten is de terrasvergunning geïntegreerd in de horecavergunning.
 • Termijn van de vergunning
  Hier zijn drie opties: 1) een vergunning voor één jaar of één seizoen, 2) een vergunning voor x jaar, of 3) een vergunning voor onbepaalde duur.
 • Plaatsing van de terrassen
  Grote verschillen tussen verschillende reglementen
 • Terrasmeubilair
  Grote verschillen tussen verschillende reglementen
 • Onderhoud
  Grote verschillen tussen verschillende reglementen
 • Toezicht en sancties
  Grote verschillen tussen verschillende reglementen
 • Voorwaarden
  Grote verschillen tussen verschillende reglementen

Brochures terrassen en onroerend erfgoed

Voorbeelden terrasreglementen

Belastingreglementen terrassen