foto terrassen.jpg
Provider image

Verschillende gemeenten beschikken over een terrasreglement dat de voorwaarden en modaliteiten regelt voor het plaatsen van een terras door een horeca-uitbater. Op basis van dergelijk reglement moet een uitbater voorafgaandelijk toelating vragen voor het plaatsen van een terras. We vergelijken verschillende gemeentelijke terrasreglementen en geven concrete voorbeelden van terrasreglementen en belastingreglementen terrassen. Terrassen en onroerend erfgoed komen ook aan bod.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.