Doelstelling 

Ter ondersteuning van zowel de 2,09% jaarlijkse primaire energiebesparing, als de 40% CO2 reductie (tegen 2030) van het eigen patrimonium voorziet de Vlaamse regering de ondersteuning van een strategisch vastgoedplan als eerste stap dat de lokale besturen helpt om deze doelstelling te bereiken.

Wat is concreet subsidieerbaar?

Een Strategisch Vastgoedplan voor minstens 75% van het publiek patrimonium met minimaal volgende componenten:

  1. Behoefteanalyse: welke noden dient het publiek patrimonium voor gemeentelijke diensten, burgers en verenigingen in te vullen;
  2. Inventarisatie van de publieke gebouwen: basisgegevens, technische staat, onderhoudskost, klimaatimpact, reeds geplande renovatiemaatregelen, beschrijving huidige vastgoedorganisatie;
  3. Doelstellingen: financiële randvoorwaarden, potentieel hernieuwbare energie/CO2-reductie;
  4. Vastgoed- en aanbestedingsstrategie: Overzicht tijdlijn, visie op vastgoedbeheer (incl. evaluatie) ter waarborging van dit plan en aanbestedingsstrategie (klassieke aanbestedingen, prestatiecontracten)

Financiële opvolging

Art 6 - “De gemeente rapporteert over de uitgaven die gebeurd zijn voor de projecten waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd door ze in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-LEKP-2021”

Aanspreekpunten

Ondersteuners