Het lokale materialenplan verplicht alle gemeenten en steden die nog geen gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft) of groente- en fruitafval plus tuinafval (gf+t) voor hun inwoners hebben georganiseerd om dit systeem vóór 2024 te implementeren. Gemeenten en steden hebben echter de mogelijkheid om een gemotiveerd verzoek in te dienen voor uitstel tot 2026. Op deze pagina's bespreken we diverse beleidsmatige en operationele overwegingen die voorafgaan aan de beslissing om gft-inzameling of gf (keukenafval en etensresten) + t-inzameling op te zetten.

Het doel van deze maatregel, zoals vastgesteld in het Lokaal Materialenplan 2023-2030, is om de hoeveelheid organisch-biologisch afval in de huisvuilzak te verminderen. Dit afval vormt momenteel nog een aanzienlijk deel van de inhoud van de huisvuilzak (gemiddeld 42% van het gewicht van de huisvuilzak in Vlaanderen). De focus ligt daarom op het capteren van deze fractie die vrijwel uitsluitend bestaand uit keukenafval en etensresten. Als we verder spreken van keukenafval, omvat dit ook etensresten.  Het capteren van tuinafval is dus geen doel op zich. 

Deze pagina's zijn ook bedoeld voor lokale besturen die overwegen om te beginnen met de inzameling van gft-afval of gf(+t)-afval, of die hun huidige gf+t- of gft-inzameling willen beoordelen.

Snel naar...