binnen spelen 2.jpg
Provider image

De bouw van een nieuw sport- en zwemcomplex in Eeklo bood de ideale kans om een doorgedreven samenwerking tussen kinderopvang en sport tot stand te brengen. De buitenschoolse opvang kreeg er zijn plaats in de nieuwe sporthal. Zo kunnen kinderen tijdens de opvang deelnemen aan verschillende sport en vrijetijdsactiviteiten.

Doelstellingen

Samenwerking tussen kinderopvang en sport tot stand brengen.

Aanpak en resultaten

In 2014 startte het idee in Eeklo voor de bouw van een zwembad in het Sportpark. Omwille van het tekort aan opvangplaatsen in de BKO, greep men deze kans om ook kinderopvang hier onder te brengen. Hierdoor kunnen kinderen vrij en onafhankelijk van hun ouders vanuit de kinderopvang deelnemen aan activiteiten in de Sportpark.

Via gesprekken met collega’s van de sportdienst, kinderopvang, en deeltijds kunstonderwijs werd een gezamenlijke visie uitgewerkt. Er werd tezamen een duidelijk reglement uitgewerkt over het brengen en halen van de kinderen zodat dit veilig verloopt.

Sterktes/ succesfactoren

  • doordat de kinderopvang uitkijkt op een basketbalzaal, danszaal, tumblingzaal en polyvalente zaal maken kinderen kennis met verschillende sporten
  • Kinderen kunnen vanuit de kinderopvang ook deelnemen aan diverse sportactiviteiten (zoals zwemles). Lesgevers komen de kinderen ophalen in de kinderopvang en brengen ze nadien terug. Dit wordt geregistreerd zodat dit veilig verloopt.
  • Sportverenigingen kennen hierdoor een stijging van het aantal leden. Voor hen is het ook een meerwaarde dat ze niet meer moeten instaan voor opvang voor en na de sportles.
  • Ook het deeltijds kunstonderwijs maakt gebruik van de locatie. Op dinsdag kunnen de kinderen uit de opvang hieraan deelnemen.
  • In vakanties zijn er meer mogelijkheden, wat resulteert in een uitgebreid vakantieaanbod. Het stadsbestuur Eeklo brengt een kidsgids uit met het aanbod vrijetijdsactiviteiten en kinderopvang in de vakantie (https://www.eeklo.be/Kidsgids)

Meer