deinze.png
Provider image

Het beleidsplan ruimte legt de lange termijnambities van de stad vast op het vlak van ruimtelijke ordening. De opmaak van dit plan is een intensief proces in stappen, waarin participatie en overleg centraal staan. Met ‘Ontwerp je droomstad’ en ‘De Ronde van de Dorpen’ trekt Deinze volop de kaart van participatie.

Doelstelling

Het beleidsplan ruimte legt de langetermijnambities van de stad vast op het vlak van ruimtelijke ordening. Het zal de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van Nevele en Deinze vervangen.

De fusie van Deinze en Nevele vraagt immers een vernieuwde aanpak voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad en de dorpskernen.

De opmaak van het beleidsplan ruimte is een intensief proces in stappen, dat begint met voorbereidend onderzoek en overleg. Inspraak en participatie zijn essentieel.

In mei 2021 werd ontwerpbureau OMGEVING aangesteld, om stad Deinze in de opmaak van dit beleidsplan ruimte te begeleiden.

Ontwerp je droomstad

Van maart tot mei 2021

Voor wie? Kinderen in de lagere school en jongeren in het middelbaar onderwijs

Stel je voor dat je een tijdsreiziger bent en naar Deinze reist, 50 jaar in de toekomst. Je bent plots in jouw droomstad Deinze. Wat is er dan zo veranderd aan het Deinze van vandaag? Wat zie je om je heen? Welke mooie plekken zijn er nog, welke minder mooie plekken zijn veranderd? Welke opvallende gebouwen kan je zien? Hoe verplaatsen de mensen zich tussen de verschillende dorpen en hoe zien de winkels eruit? Toon of vertel ons op een creatieve manier meer over jouw droomstad Deinze.

Deze opdracht kadert in het Beleidsplan Ruimte, waarmee een antwoord wordt gezocht op actuele en toekomstige uitdagingen waarmee de stad te maken zal krijgen, zoals verdichting, vergroening, leefbare dorpen, mobiliteit, etc... Stad Deinze hecht hierbij veel belang aan de mening van haar inwoners en in het bijzonder de mening van kinderen en jongeren, want zij zijn de toekomst van de stad.

Resultaten? Tal van prachtige en inspirerende inzendingen, allemaal te bezichtigen op goedgezegd.deinze.be

Ronde van de Dorpen

Van september 2022 tot december 2022

Voor wie? Alle Deinzenaars welkom.

Resultaten? 17 bezoeken aan de 17 deelgemeenten waarbij we op een participatieve manier de mening van de bevolking in kaart brengen. Verschillende methodieken beschikbaar zoals aanduiden op kaart, video over stadsvernieuwing, briefkaarten schrijven en verhalen uitwisselen, posters beoordelen, multiple choice vragen, … Creatieve avonden met voor ieder wat wils om zijn of haar mening kenbaar te maken. Dit alles als input voor de beleidskaders dorpen, stedelijkheid, open ruimte en bedrijvigheid.

Tips

  • Maak een weloverwogen keuze van de methodieken, want het beleidsplan ruimte is geen evidente materie.

  • Ga naar de mensen toe. 

  • Adresseer hen op een creatieve manier, voor ieder wat wils: sprekers, luisteraars, schrijvers, tekenaars, …

 

  • Geef voldoende feedback.
  • Durf te innoveren.

Toekomst

Het beleidsplan ruimte is nog niet afgelopen. Er worden nog diverse stappen doorlopen tot het finale plan op tafel ligt. Op 13 juli was er ook een brainstormmoment met de landbouw.

Praktische informatie