Sociale mix scholen.jpg
Provider image

Om segregatie in scholen tegen te gaan worden ouders best goed geïnformeerd over de verschillende buurtscholen. Sociale mix in scholen bevorderen is een actie van Plan Samenleven.

Categorie

Gelijke onderwijskansen

Doelen

  • Segregatie in scholen tegengaan.

Doelgroep

  • Ouders
  • Directies van scholen

Beschrijving

Ouders kennis te laten maken met scholen in de buurt zorgt ervoor dat ouders een betere keuze kunnen maken over de school waar ze hun kinderen heen willen laten gaan. Aan de hand van infosessies, opendeurdagen, scholenwandelingen in groep... kunnen ouders zich informeren over de verschillende buurtscholen.

Het bevorderen van sociale mix in scholen valt binnen Plan Samenleven onder actie 20.

Deze praktijk in

Gent

  • School in je buurt: Het onderwijscentrum Gent zet heel wat acties op poten om sociale segregatie in scholen tegen te gaan. School in je buurt organiseert schoolwandelingen per wijk waarbij 3 à 4 scholen per wandeling aan bod komen. De wandeling gebeurt in groepjes van max 30 deelnemers.

    Per school duurt een bezoek 45 minuten waarin uitleg over de school (speelplaats, refter, klassen) wordt gegeven. Er worden informatiesessies voor ouders, directies en partners voorzien. 

Beleidsdomeinen

  • Gelijke onderwijskansen

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.