sociale functie gent_1.jpg
Provider image

Sociale cohesie gaat om zaken als sociale steun, wederkerigheid, wederzijds respect en de verbondenheid binnen en tussen groepen. Als lokaal bestuur is het belangrijk om toenadering naar elkaar te stimuleren