4 1.png
Provider image

Zorgbedrijf Antwerpen is wellicht een van de meest gedigitaliseerde zorgaanbieders binnen de sector. Met de COVID-19 pandemie als katalysator koos het zorgbedrijf voor een grootschalige digitale transformatie, zowel bij medewerkers als in de dienstverlening.

Zoals vele zorgvoorzieningen werkt het Zorgbedrijf Antwerpen al enige tijd met toepassingen zoals virtual biking en de tovertafel. Dit zijn hulpmiddelen om bewoners actief en vitaal te houden. Recent ontwikkelden ze een eigen TV-kanaal waarmee bewoners in hun woning via een camera ook kunnen bellen met familieleden en vrienden. 

Daarnaast voorzien zij een uitgebreide set van sensoren om parameters zoals beweging, lichtsterkte of temperatuur in de woning te meten. Natuurlijk gebeurt dat enkel bij bewoners die hiervoor toestemming geven. Dankzij deze informatie kan de zorgverleners de zorg beter afstemmen op de individuele behoeften van bewoners. Zo geeft een passief alarm aan wanneer iemand ‘s nachts hulp nodig heeft waardoor de zorgverlener de bewoner niet onnodig hoeft wakker te maken om te checken of alles goed gaat. Bovendien detecteert het systeem ook mogelijke veranderingen in leef- en slaapgewoonten. Dergelijke veranderingen wijzen er vaak op dat er iets is. Door ze sneller op te merken, kan men vroegtijdig ingrijpen en preventieve acties voorstellen. Ook bij noodsituaties geeft het systeem een melding en kan via een digitale sleutel een hulpverlener op het juiste moment toegang krijgen, indien nodig. 

Achter de schermen werkt het Zorgbedrijf Antwerpen aan een doorgedreven digitalisering van alle ondersteunende diensten. Momenteel worden 80 boekhouding-processen uitgevoerd met behulp van robotisering en artificiële intelligentie. In de dienst voor gezinszorg werkt het zorgbedrijf met een digitaal schriftje "Mijn Thuis" dat de onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling verbetert. Zorgverleners hebben via een draagbare computer toegang tot de juiste informatie en delen zelf informatie met andere zorgverleners en familie. In een volgende fase is het doel om ook de uurroosters en planning via artificiële intelligentie te laten verlopen, zodat er meer werktijd vrijkomt voor andere taken.  

Maar ook heel wat logistieke processen verlopen geautomatiseerd: hulpmateriaal lokaliseren zoals de tillift en schrobmachine, de temperatuur opvolgen in de koelkast voor medicijnen of zelfs medicatie bestellen. Een robot zet de geleverde medicatie klaar en via beveiligde bluetooth technologie registreren de medewerkers het toedienen ineens in het dossier. De enige menselijke handelingen in het medicatieproces zijn het daadwerkelijk toedienen van de medicatie door de zorgverlener. 

Natuurlijk is digitalisering niet het doel op zich. Het Zorgbedrijf zet hier vooral op in om meer tijd vrij te maken voor de zorgbehoevende zelf. Het bedrijf staat aan het begin van wat ze zelf een ‘digitale revolutie’ noemen. Ze hebben plannen om bepaalde processen, zoals facturatie of klachtenbehandeling, verder te digitaliseren. Ook zien ze nog heel wat mogelijkheden in digitale vorming voor medewerkers en de implementatie van klantvriendelijke chatbots.  Ze willen werken aan een toekomst waarin de zorg niet alleen warmer, maar ook slimmer zal zijn en zien nog veel ruimte voor verdere ontwikkelingen. 

Ben je geprikkeld door hun verhaal? Zin om ook deze technologie te gebruiken? Meer informatie bij Dimitri.DeRooze@zorgbedrijf.be.

Lees ook: https://www.dagvandezorg.be/zorgisambitieus/