De gemeente Edegem was één van de 20 'SDG-pilootgemeenten' waarmee de VVSG van 2017 tot 2019 een traject liep om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) ingang te doen vinden in de organisatie en het beleid van lokale besturen. Eind 2019 werd Edegem door haar mede-pilootgemeenten zelfs tot één van de drie strafste SDG-gemeenten verkozen. Het traject van Edegem liet zich kenmerken door intensieve interne sensibilisering, samenwerking met lokale ondernemers én het aanduiden van de allereerste 'SDG-ambtenaar' in Vlaanderen. In deze video vertellen de burgemeester, de SDG-ambtenaar en enkele andere betrokkenen hoe Edegem momenteel verder inzet op het verduurzamen van zo veel mogelijk beleidsprojecten, en hoe de Agenda 2030 als kader wordt meegenomen richting de Edegemse organisaties en burgers.