De VVSG heeft via DGD (directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp) subsidies bekomen voor het programma GloBe 2022-2026.

Eén onderdeel van dit programma betreft de zoektocht naar nieuwe vormen van internationale samenwerking. De VVSG merkt dat een klassieke stedenband voor verschillende Vlaamse lokale besturen te zwaar is qua (tijds)investering. Daarom wil de VVSG een alternatieve en meer laagdrempelige vorm van internationale samenwerking identificeren. De VVSG grijpt de periode 2022 – 2026 aan om een nieuwe vorm van internationale samenwerking als concept te verfijnen en dit uit te testen met 8 SDG-partnerschappen.

We hebben ervoor gekozen om dit te doen in Benin en in Rwanda. Dat zijn twee landen waar we in het kader van het GLoBe programma actief zijn en waar we een actieve samenwerking hebben met de lokale vereniging van steden en gemeenten. In Rwanda is dit RALGA en in Benin is dit ANCB.

In Rwanda en Benin werd al een ‘pre-selectie’ gemaakt van lokale besturen. Deelnemende lokale Rwandese besturen zijn 4 districten, namelijk Karongi, Bugesera, Gatsibo en Nyanza. Een district is de overheidsvorm in Rwanda die het best overeenkomt met een Lokaal Bestuur bij ons. In het GLoBe programma in Benin werken we onder andere met ANCB aan een programma rond gender. Dit project richt tot 5 bestaande stedenbanden en 11 andere lokale besturen in Benin. De selectie voor de SDG partnerschappen in Benin zal gebeuren onder deze 11 Lokale Besturen die geen stedenband hebben met een Vlaams Lokaal Bestuur.

Het concept ‘SDG partnerschappen’

Belangrijk om te benadrukken dat de SDG partnerschappen een experiment zijn in de zoektocht naar een nieuwe geschikte vorm van internationale samenwerking voor Vlaamse lokale besturen. Het concept van de SDG-partnerschappen werd uitgewerkt door ANCB, RALGA, VVSG en een kleine stuurgroep waarin zowel een schepen, algemeen directeur als een ambtenaar zetelen. Het huidige concept van de SDG-partnerschappen zal in de looptijd van het programma nog verder worden verfijnd en aangepast indien nodig.

Kort samengevat is het de bedoeling dat in een periode van 2 jaar intensief zal worden uitgewisseld over beleid en lopende projecten binnen jouw bestuur over een specifiek thema. De bedoeling is door deze uitwisselingen nieuwe inzichten op te doen en bij te dragen aan de ontwikkeling van projecten bij de partnergemeente. Met de districten uit Rwanda zal worden uitgewisseld over projecten binnen het thema ‘burgerparticipatie'. Met de lokale besturen uit Benin zal worden uitgewisseld over projecten onder het koepelbegrip ‘lokale welvaart’. Dit is één van de 5 pijlersvan de Agenda 2030. Innovatie, waardig werk, ongelijkheid en hernieuwbare energie zijn enkele mogelijke thema’s waarover het in de uitwisseling met de gemeenten uit Benin kan gaan.

Wat kan je verwachten?

Ondanks dat er nog veel zaken open zijn hebben werden een aantal zaken vastgelegd waarvan we hopen dat ze voldoende structuur en ondersteuning bieden aan deze partnerschappen. De VVSG zal in de periode 2024-2025 in samenwerking met ANCB en RALGA volgende momenten organiseren:

 • Een inleidende sessie met alle Vlaamse besturen begin 2024.
 • 2 à 3 gemeenschappelijke digitale sessies georganiseerd met de Vlaamse lokale besturen en de partners uit Rwanda of Benin. Dit zowel in 2024 als in 2025.
 • Eén fysiek uitwisselingsmoment per jaar met de Vlaamse lokale besturen die ook een SDG-partnerschap hebben in Benin of Rwanda.
 • In 2024 ga je met +- 3 personen van jouw Lokaal Bestuur op werkbezoek naar jouw partnergemeente (Rwanda of Benin) of ontvang je een delegatie uit Benin of Rwanda. In 2025 is het sowieso andersom. Tijdens deze werkbezoeken organiseert VVSG, ANCB of RALGA telkens een inhoudelijke thematische 2-daagse.
 • Naast deze ‘vaste items’ neem je tussentijds regelmatig zelf initiatief om met jouw partnergemeente uit te wisselen om het leren van elkaar concreter te maken.
 • Een gemeenschappelijke evaluatiemoment om het project af te ronden.

Wat verwachten wij van een deelnemende gemeente?

 • Motivatie om op een gelijkwaardige basis uit te wisselen met een partner uit Rwanda rond de sterktes en uitdagingen van hun eigen werking rond participatie
 • Openheid om te leren van de inbreng van de Rwandese gemeente rond participatie
 • Brede betrokkenheid, zowel op ambtelijk als politiek niveau bij het SDG-partnerschap, maar ook de motivatie om andere actoren in de gemeente te betrekken (vb. middenveld, scholen, bedrijven)
 • Deelname aan digitale omkaderingssessies (onder begeleiding van de VVSG) (minstens 3 per jaar) en de motivatie om in tussentijd op eigen initiatief actief digitaal uit te wisselen met de partnergemeente
 • Bereidheid om met een beperkte delegatie minstens één werkbezoek te brengen aan de partnergemeente in Rwanda of Benin + minstens éénmaal de ontvangst te regelen bij een omgekeerd werkbezoek van een delegatie uit Rwanda of Benin aan jouw lokaal bestuur
 • Tijdsinvestering in het experiment gedurende de looptijd van het experiment (januari 2024 – december 2025). Reken op minstens 5 vaste vergadermomenten in 2024 en 2025 (halve dag) en één werkbezoek van ongeveer één week per jaar + tussentijdse digitale uitwisseling met je partner op eigen tempo.
 • Feedback aan de VVSG om het concept van de SDG-partnerschappen bij te sturen en verbeteren
 • Het is een pluspunt om als gemeente op heden geen actieve stedenband te hebben met een partnergemeente uit het globale Zuiden

Wat kan je van de VVSG verwachten?

 • Budget van 35.000 euro per SDG-partnerschap (voldoende voor wederzijdse werkbezoeken, deelname aan opleidingen en/of conferenties etc.) gelijkwaardig te verdelen over het Vlaams en Rwandees of Beninees lokaal bestuur
 • Omkadering en ondersteuning bij de digitale uitwisselingsmomenten en fysieke werkbezoeken
 • Een netwerkbenadering, waarbij de 4 deelnemende Vlaamse gemeenten (en Rwandese of Beninese gemeenten) ook onderling kunnen uitwisselen en leren van elkaar
 • Communicatie over het traject, zowel in Vlaanderen als internationaal
 • Documenteren en verspreiden van de geleerde lessen uit het experiment
 • Begeleiding indien de lokale besturen na het SDG-partnerschap interesse tonen om te blijven samenwerken

Meer informatie

Is alles nog niet duidelijk na het lezen van bovenstaande tekst? Geen probleem. Je kan hier de opname van onze digitale informatiesessie opnieuw bekijken. 

Is alles wel al duidelijk en wil je jouw lokaal bestuur kandidaat stellen voor een SDG partnerschap? Dat kan. Je kan dit formulier invullen om je kandidaat te stellen.