SDG-impactanalyse

Indien jouw gemeente al een SDG-voortraject heeft gelopen, is de kans reëel dat dit zich weerspiegelt in het meerjarenplan. Je kan er echter ook voor kiezen om te focussen op een aantal prioritaire doelstellingen. Een materialiteitsanalyse of impactanalyse helpt je hierbij. Deze SDG-impactanalyse reikt vier methodieken aan om de prioriteiten van jouw bestuur mee te bepalen (één van de methodieken is deze exceltool van Sustenuto).