Programma SDG-academie 2024

In 2024 staan er 4 activiteiten op de planning van onze SDG-academie. We proberen steeds accenten te leggen voor zowel SDG-starters als voor lokale medewerkers die reeds ervaring hebben met de lokale vertaling van de SDG's.

Tijdens de activiteiten geven we niet altijd een uitgebreide uitleg over de Agenda 2030. Bekijk daarom deze SDG basisvideo en deze informatiebundel met linken naar interessante websites en materialen.

Studiedag 'De duurzame stad onder de loep' (22 januari 2024)

In dit belangrijk verkiezingsjaar slaan Brulocalis, de VVSG en de UVCW de handen in elkaar om Belgische steden en gemeenten aan te moedigen tot het integreren van de SDG's in hun beleid. Tijdens de studiedag reiken we tools en goede praktijken aan om de SDG’s te gebruiken als beleidstoets en waardenkader voor lokale beleidsplannen, maar evenzeer om de concrete lokale vertaling te maken van specifieke doelstellingen uit de Agenda 2030. Op het programma staan naast een politiek debat ook sessies rond klimaatactie, duurzaam en ethisch bestuur, circulaire economie, burgerparticipatie, duurzame verstedelijking, mensenrechten, voedselstrategie en internationale samenwerking.

Deze activiteit vond reeds plaats. Presentaties zijn beschikbaar op de website van Brulocalis.

Draagvlak creëren voor de SDG's via verbindende communicatie (29 februari 2024)

Hoe krijg je als SDG-trekker meer mensen mee? Beslagen begeleiders van KlimaatContact reiken je tijdens deze vorming handvaten aan hoe je verbindend het gesprek kan aangaan over Agenda 2030. We focussen op de eigen organisatie, gesprekken met collega-ambtenaren en schepenen, en vertrekken vanuit vormen van weerstand die jij en andere deelnemers inbrengen.  De vorming focust op verbindend communiceren. Via concrete oefeningen en praktijken krijg je meer inzicht in de psychologie en emoties waarom mensen weerstand ondervinden en kan je proeven van manieren om hiermee om te gaan. 
 

WEBINAR: SDG's als kader voor je omgevingsanalyse en inspiratienota (16 april 2024)

Vorig jaar stelden we de inspiratienota SDG's in de omgevingsanalyse voor, en deelden  we SDG-detailgrafieken op maat met elke Vlaamse gemeente. Ondertussen zijn er weer heel wat nieuwe tools en inzichten beschikbaar. Het webinar geeft een overzicht van instrumenten die  SDG-data voor lokale besturen aanbieden, zoals de update van de SDG-monitor, de SDG-wijzer en het SDG-rapport van Provincies in Cijfers. We delen ook een aantal conclusies en geleerde lessen uit de werkgroep 'SDGs in de omgevingsanalyse'. Gemeente Maldegem licht haar traject toe waarbij ze vertrekt vanuit de 5 Pijlers van duurzame ontwikkeling. Bekijk de presentatie en de opname.

 

Bovenlokaal samenwerken aan de SDG's (december 2024)

Het bundelen van krachten kan je lokale SDG-werking een boost geven. We laten gemeenten aan het woord die tijd en middelen deelden om activiteiten of evenementen rond de SDG's op poten te zetten, of die - op een meer structureel niveau - de Agenda 2030  gebruiken als kader bij samenwerkingen. 

Wanneer? december - datum nog te bepalen
Waar? locatie nog te bepalen
Inschrijven? Binnenkort via opleidingspagina VVSG

Archief SDG-academie (sinds 2020)