Als schepen krijg je een wedde die een percentage is van de wedde van de burgemeester van je gemeente. Dat percentage wordt dan weer bepaald door het inwonersaantal van de gemeente waarin je je mandaat uitoefent (vastgesteld op 1 januari van het jaar van de verkiezingen): 60% van de burgemeesterswedde in gemeenten tot 50.000 inwoners en 75% in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Een overzicht van de bedragen kan je hier vinden.

Die (bruto)wedde is vergelijkbaar met het loon van een werknemer en wordt eveneens verminderd met persoonlijke sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing. De bedrijfsvoorheffing is (net als bij werknemers) een voorschot op de te betalen belastingen en is afhankelijk van je gezinssituatie en van het inkomen van je eventuele partner.

Naast je wedde ontvang je als schepen ook nog een vakantiegeld en een eindejaarstoelage. Het vakantiegeld bedraagt 92% van 1/12de van je bruto-jaarwedde; je eindejaarstoelage bestaat uit een vast bepaald forfaitair bedrag, aangevuld met 2,5% van je bruto-jaarwedde. Let goed op, want soms kan er een cumulatiebeperking zijn op de eindejaarstoelage en/of het vakantiegeld, afhankelijk van het eventuele andere statuut waaronder je naast je mandaat nog valt. Bij twijfel check je dit best bij je bestuur en/of je werkgever.

Ook interessant:

Andere ondersteuning