De rol van schepen vraagt veel engagement en energie. Naast de standaard voorziene wedde kan de raad dan ook nog bijkomende maatregelen nemen om je als schepen te ondersteunen bij je taken.

Als schepen kan je een kostenvergoeding krijgen als het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad daarin voorziet. Belangrijk daarbij is dat:

  • het enkel kan gaan om een terugbetaling van kosten die je werkelijk hebt gemaakt als schepen - forfaitaire kostenvergoedingen zijn dus niet mogelijk;
  • je kan bewijzen dat de kosten effectief gemaakt zijn;
  • de kosten verband houden met de uitoefening van je mandaat als schepen en noodzakelijk zijn voor de uitoefening ervan, bv. een studiedag of vorming met relevante thema‚Äôs voor je mandaat als schepen.

De gemeenteraad kan nog bijkomende voorwaarden opleggen. De algemeen directeur moet dan nagaan of voldaan is aan alle voorwaarden voor een kostenvergoeding. Elk jaar wordt een openbaar overzicht gemaakt van de terugbetaalde kosten aan alle mandatarissen.

Naast een terugbetaling van kosten kan de raad ook bepaalde faciliteiten aanbieden (vergaderlokaal, laptop, hoofdtelefoon, etc.).  Ook dergelijke faciliteiten worden het best geregeld in het huishoudelijk reglement.

Ook interessant:

Politiek verlof