Wat betekent dat, schepen zijn?

Als schepen ben je lid van een team. Wees dus een teamspeler. Meningsverschillen en discussie horen erbij. Ieder heeft zijn of haar politieke achtergrond maar ook je kennis en ervaringen en je persoonlijkheid spelen een rol. Ken je sterke en minder sterke eigenschappen. Zo weet je beter wat jouw unieke bijdrage aan het team is.
Waardeer wat anderen doen, ook zij hebben hun talenten. Ga niet met de pluimen van een ander lopen. Laat je ego niet de overhand nemen. Zorg mee voor een goede sfeer in het team.

Respecteer de afspraken die jullie als team maakten. Het bestuursakkoord, het huishoudelijk reglement, de afsprakennota maar evengoed de samenwerkings- en vergadercultuur, het zijn allemaal elementen die invloed hebben op hoe je als schepen functioneert.

Ook interessant:

Werking van het college