foto 3 Anzegem .jpg
Provider image

De gemeente Anzegem heeft 4 erkende locaties voor buitenschoolse opvang en 6 niet erkende locaties voor buitenschoolse opvang (NEL). In 2013 heeft de gemeente beslist om in te staan voor de hele buitenschoolse opvang, en die 10 opvanglocaties samen te voegen. Sindsdien werken de BKO en de scholen heel goed samen en is de kwaliteit in de niet erkende locaties sterk verbeterd. Er wordt ook goed samen gewerkt met talrijke andere partners: de bibliotheek, de speelpleinwerking, de jeugddienst, de sportdienst en sportverenigingen en de kunstacademie. Op woensdagnamiddag en tijdens vakanties kunnen kinderen kiezen aan welke activiteiten ze deelnemen.

Doelstellingen

Kwaliteit van de opvang verbeteren in de niet erkende locaties buitenschoolse opvang.

Structurele samenwerking tot stand brengen met talrijke partners: de bibliotheek, de speelpleinwerking, de jeugddienst, de sportdienst en sportverenigingen en de kunstacademie.

Aanpak en resultaten

Tot 2013 organiseerden de scholen zelf opvang, wat niet altijd vlot verliep, want niet alle locaties hadden daarvoor de geschikte ruimte en middelen. In 2013 heeft de gemeente beslist om in te staan voor de hele buitenschoolse opvang, en die 10 opvanglocaties samen te voegen.  Op dat moment hebben ze een kwaliteitscharter opgemaakt voor de NELS om zo goed als mogelijk de kwaliteit na te streven zoals in de erkende opvanglocaties. Hiermee probeerden ze de kloof tussen de 2 soorten opvang te dichten.
vb. 1 begeleider per 20 kinderen, de begeleiders krijgen ook cursussen van de gemeente zoals EHBO.
vb.  gebruik van de infrastructuur van de scholen om voldoende binnen en buitenruimte te hebben. In ruil krijgen de scholen hiervoor een toelage.

Op woensdagnamiddag worden de kinderen naar 2 centrale opvanglocaties gebracht waar de activiteiten gecentraliseerd zijn. De kinderen kunnen ook deelnemen aan de kunstacademie (tekenen, muziek, woord…), aan de sportacademie (diverse sporten georganiseerd door de sportdienst) of deelnemen aan tennislessen en turnen georganiseerd door andere sportverenigingen. Alle activiteiten zijn op wandelafstand van de centrale opvanglocaties waardoor dit mogelijk is.

Tijdens de vakanties wordt ook samengewerkt met de bibliotheek, sport- en jeugddienst. Samen wordt er 1 inschrijfprogramma gebruikt waardoor ouders maar één keer op intakegesprek moeten komen en het kind moeten inschrijven. Via de kriebelkrant worden ouders en kinderen op de hoogte gebracht van het volledige vakantie-aanbod en kunnen kinderen kiezen aan welke activiteiten ze willen deelnemen. De buitenschoolse opvang voorzien opvang voor en na de sport, bib en buddykampen.

Er wordt ook samengewerkt met brugfiguren. zij leiden maatschappelijk kwetsbare gezinnen naar de opvang waarvoor een aantal plaatsen worden vrij gehouden.

Tenslotte wordt er sterk ingezet op de kwaliteit van de begeleiders. Er wordt voldoende tijd vrij gemaakt voor teamvergaderingen, bijscholingen en voorbereidingen.   

Meer