Korte uitleg

Samen Klimaatactief biedt lokale en bovenlokale overheden een kant-en-klare oplossing om met de bedrijven op hun grondgebied te communiceren en hen actief te ondersteunen richting CO2-vermindering.

Er is een actieve ondersteuning van ondernemingen (tertiaire sector en lichte industrie), lokale en bovenlokale overheden en VME/syndici van grote flatgebouwen omtrent CO2-vermindering. 

Focus op 3 soorten activiteiten:

(1) promoten van concrete energiereductie- en hernieuwbare energie-initiatieven via de volledig vernieuwde publieke website,

(2) vraag en aanbod bij elkaar brengen via een digitaal matchmaking platform

(3) bedrijven en overheden samen brengen via een informeel netwerk (belangrijk blijkt uit de praktijk) om projecten te initiëren

We brengen relevante oplossingen onder de aandacht van beleidsmakers, bvb in het kader van hun klimaatplannen. Renovatie van grote flatgebouwen en kantoren speelt hierin een cruciale rol. 

Samenwerking tussen bedrijven op bedrijvenparken omtrent CO2-vermindering is ook van start gegaan.
 

Samen Klimaatactief is een gezamenlijk publiek/privé-initiatief van stad Antwerpen maar is actief in gans Vlaanderen en Brussel, met bijzondere inzet bij overheidspartners Antwerpen, Mechelen, Waasland, Provincie Antwerpen. Governance door stad Antwerpen.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Samen Klimaatactief zet zich als ondersteuner in op de volgende werven: 

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten.

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030.
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030).

 

Concreet voorziet Samen Klimaatactief de volgende ondersteuning:

 • Deelname aan initiatieven in verband met kennisuitwisseling, training, netwerking of
 • matchmaking over CO2-vermindering, energie-effciëntie en hernieuwbare energie voor
  bedrijven, tertiaire sector en flatgebouwen met lokale besturen
 • Begeleiding van de lokale besturen inzake CO2-vermindering, energie-effciëntie en
  hernieuwbare energie voor bedrijven, tertiaire sector en flatgebouwen
 • Andere: inzichten over nieuwe en toekomstige technologieën, energiemarktevoluties en
  samenwerkingsmodellen omtrent CO2-vermindering.