Op 30 november 2023 organiseerde de VVSG en het BCO van de FOD Economie het event “Samen glasvezel en infrastructuuruitdagingen verbinden in het openbaar domein

De toegang tot stabiel en snel internet is fundamenteel voor de digitale toekomst in Vlaanderen. Daar zijn de Vlaamse lokale besturen en de telecomoperatoren het roerend over eens. De snelle uitrol van glasvezelnetwerken, de versnelde ombouw en aanpassing van andere nutsfuncties (elekriciteit, drinkwater, …)  brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee, zowel voor de gemeenten (beheerders van het openbaar domein) als voor de operatoren.

Daarom organiseerden we een studiedag waar de lokale en centrale overheden samen in dialoog gaan met de telecomoperatoren en de nutsmaatschappijen. De druk op het openbaar domein is groot. Vele nutswerken (glasvezel, elektrificatie, drinkwater, …) leggen het openbaar domein open en veroorzaken hinder. Er is ook de afstemming met gemeentelijke werken aan wegen en riolering. Samenwerking tussen de nutsoperatoren onderling en tussen de nutsoperatoren en de gemeenten is cruciaal om zoveel mogelijk in synergie te werken en om de hinder beheersbaar te houden.  

Tijdens deze boeiende voormiddag kwamen volgende onderwerpen aan bod:

  • Je inzicht verschaffen in de sociaaleconomische en technische implicaties van breedband en daarmee de maatschappelijke rol ervan, in een context van grote uitdagingen voor meerdere nutssectoren en het openbaar domein. 
  • De dialoog tussen de gemeenten en de operatoren wordt gevoerd met het oog op een snelle uitrol in synergie met andere nutswerken, met minimale hinder en met respect voor de veiligheid en kwaliteit van het openbaar domein.   
  • Goede praktijken uitwisselen en delen tussen verschillende gemeenten en tussen de operatoren.
  • Beter begrip krijgen in de uitdagingen van toekomstige investeringen in en op het openbaar domein.

Lees hier de presentatie van het congres met oa de toelichting van het BIPT (de telecomregulator).

Lees hier het rapport van Regionale Telecomconferenties.

Vindt hier  (volgt later) de antwoorden op de vragen die tijdens het congres gesteld werden. 

Hier vindt u de ‘code nuts’: het gemeentelijk reglement en afsprakenkader tussen de gemeenten en de netwerkbeheerders voor een betere coördinatie en kwaliteit van infrastructuurwerken, van planning tot uitvoering en oplevering. 
Lees hier de VVSG nota over uitrol van glasvezel.

Meer info neem contact op met Christophe Claeys, Steven Verbanck, Bert Janssens.

Na dit congres volgen 5 regionale overlegtafels waar gemeenten en nutsoperatoren in gesprek gaan over de samenwerking op het terrein en de toepassing van de ‘code nuts’. 

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven voor deze overlegtafels.

De overlegtafel in Pelt beet de spits af. We hadden goede gesprekken tussen gemeenten en nutsoperatoren waarbij we elkaars bezorgdheden beter leerden kennen. 

De volgende sessies gaan door op: 

  • Dinsdag 16 januari 2024 in Knokke-Heist van 9.30 tot 12.30 uur (Cultuurhuis)
  • Donderdag 18 januari 2024 in Turnhout van 13.00 tot 16.00 uur (CC De Warande)
  • Maandag 22 januari 2024 in Leuven van 9.30 tot 12.30 uur (JH De Blauwput)
  • Vrijdag 26 januari 2024 in Gent van 9.30 tot 12.30 uur (Stadskantoor Gent)