Raadsleden dragen veel verantwoordelijkheid. Daarom is het van belang dat ze goed verzekerd zijn, zodat ze beschermd zijn wanneer er tijdens de normale uitoefening van hun mandaat iets fout loopt. Het is wettelijk verplicht voor het bestuur om de raadsleden tijdens de normale uitoefening van het mandaat te verzekeren voor:

  • burgerlijke aansprakelijkheid (inclusief rechtsbijstandsverzekering),
  • ongevallen van raadsleden, die hun overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun mandaat.

Daarnaast is het bestuur zelf burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe een raadslid wordt veroordeeld wegens een misdrijf. Uiteraard geldt ook hier dat dit alleen gebeurt als het misdrijf begaan is bij de normale uitoefening van het mandaat. Uitgesloten zijn zaken die bij herhaling voorkomen en persoonlijke inbreuken op de verkeersreglementen. Bij bedrog, zware schuld of vaak voorkomende lichte schuld kan het bestuur deze bedragen ook van het raadslid terugvorderen.