Wanneer je als raadslid wegens een fysieke beperking je mandaat niet zelfstandig kan uitoefenen, is er de mogelijkheid om je te laten bijstaan door een of meerdere vertrouwenspersonen. Het bewijs van de beperking moet worden geleverd door een getuigschrift van een arts, met de uitdrukkelijke verklaring dat het raadslid zodanig getroffen is door een beperking dat het mandaat niet zelfstandig uitgeoefend kan worden en er persoonlijke bijstand nodig is. De belangrijkste regels waarmee je rekening moet houden bij het aanduiden van een vertrouwenspersoon zijn dat deze persoon:

  • moet legaal in de EU verblijven, meerderjarig zijn en mag niet ontzet zijn uit het kiesrecht;
  • mag zich niet bevinden in een situatie van onverenigbaarheid, behalve als het gaat om een familielid;
  • bij de ondersteuning dezelfde middelen ter beschikking heeft als een raadslid;
  • bij de ondersteuning dezelfde verplichtingen (vb. discretieplicht) als het raadslid;
  • een presentiegeld ontvangt;
  • een bijkomende tegemoetkoming of vergoeding ontvangt op voorwaarde dat de gemeenteraad dat geregeld heeft.

Een vertrouwenspersoon legt (in tegenstelling tot een raadslid) geen eed af.
 

Verder lezen:

Raadslid zijn