regionale doorbraken.png
Provider image

Tussen 2021 en 2023 ondersteunde Labo Regiovorming 12 regionale doorbraakprojecten. Ontdek ze hier.

De bedoeling van regiovorming is oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken waar we tot nog toe geen oplossing voor vonden. Om lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, regio’s, … te inspireren, ging Labo Regiovorming op zoek naar demonstratieprojecten: regionale doorbraken. Elf referentieregio’s en één subregio gingen aan de slag met een regionale doorbraak. De regionale doorbraken waren verspreid over Vlaanderen, en kenden thematisch ook grote variëteit. Ze werken zowel bestuurlijk als inhoudelijk inspirerend. Je vindt hieronder alle doorbraken terug.