Imog RP ctrs hout en groen.png
Provider image

In heel wat recyclageparken wordt het afval ingezameld in open lucht. Regen die afstroomt van niet-overdekte buitenopslag van afvalstoffen, zoals op een recyclagepark, wordt beschouwd als potentieel verontreinigd hemelwater. In de vergunning moet rubriek 3.4 voor het lozen van bedrijfsafvalwater zijn aangevraagd, er moeten preventieve maatregelen genomen worden en er zijn heffingen op het lozen van potentieel verontreinigd hemelwater van toepassing.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.