Korte omschrijving

Het publieke dashboard (was te vinden op www.verkeer.gent) zorgde ervoor dat beschikbare data (verkeersintensiteiten, incidenten, bezetting parkeergarages, weersverwachting en
vertragingen bij het openbaar vervoer, ) automatisch werd verwerkt. Deze data werden op een visueel aangename manier weergegeven op het dashboard. Je kon bijvoorbeeld zien hoeveel vrije plaatsen er zijn in de fietsenparking onder de Sint- Michielsbrug, hoeveel wagens er over de stadsring reden of hoeveel vrije plaatsen er nog waren in P+R Wondelgem. Hierbij hoorde ook de Twitteraccount van het Verkeerscentrum (@VerkeerGent) dat automatisch tweets verstuurde bij grote vertragingen op de weg of op het spoor, als er regen verwacht werd of bij incidenten.

Aanleiding en doelstelling

Het doel van dit dashboard is om inwoners toegang geven tot deze data, men kan dit gebruiken als informatiebron voor het eigen verplaatsingsgedrag of om de mobiliteit in de buurt te kunnen opvolgen.

Betrokken partners

Het dashboard werd opgezet in samenwerking met Waylay.

Voor de verzameling van de data heeft het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent hiervoor akkoorden met externe partners zoals Waze, Coyote, Blue-bike, de NMBS, De Lijn en AWV.

Budget en subsidiëring

Het dashboard betrof een investering van € 39.000,00 exclusief BTW.

Dit zijn de uitgaven voor het opzetten en onderhouden gedurende één jaar van een platform voor gegevensverwerking en een dashboard.

Timing

Het bestek werd voor het college gebracht in augustus 2017.
Na onderhandeling werd de opdracht gegund in oktober 2017.

De opdracht werd aangevat in november 2017. De officiële lancering gebeurde in april 2018.

Het dashboard werd nadien online gehouden tot november 2019. De opdracht werd niet verder verlengd gezien het Verkeerscentrum Gent een nieuw dashboard ontwikkelt in het kader van het Europees Project TMaaS.

Hindernissen & tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen.

Het is voor elke stad belangrijk om een overzicht te krijgen welke (real-time) data er beschikbaar zijn. De volgende stap is om deze toegankelijk te maken voor externen, en deze ook zelf zo efficiënt mogelijk te benutten.

Sterktes van het project

Het project is goed onthaald, er waren ontzettend veel positieve reacties, en het is uitgebreid opgepikt door de media.

Het project is de voorloper van het Europees Project TMaaS, Traffic Management as a Service.

www.tmaas.eu

Meer info

Tim Claeys – Verkeerscentrum Stad Gent

Verkeer@stad.gent

Bijlagen en links