Lokale voedselstrategie Hasselt

Tekst: Aline Verbrugge op basis van interview (maart 2021) met Stien Stassen (stien.stassen@hasselt.be ).  Hasselt zit in de opstartfase. 

Hoe en wanneer is de lokale voedselstrategie ontstaan? 

In maart 2020 opdracht heeft stad Hasselt een opdracht uitgeschreven om een procesbegeleider van de voedselstrategie aan te stellen.

Kan je kort jullie voedselproject toelichten?

Vele voedselstrategieën zijn gelijkaardig gebaseerd op een vastomlijnd concept, en Hasselt wilde een andere aanpak doen. Door
corona is de aanpak al een aantal keer veranderd.


Het concept dat nu op tafel ligt is een platform waarop verschillende stakeholders zullen worden opgeroepen om ideeën in te
dienen die ons voedselsysteem beter en duurzamer kunnen maken.
In de september 2021 plannen ze twee fysieke workshops ze ideeën vormgeven tot een realiseerbaar en uitvoerbaar project. De

Stad Hasselt heeft een burgerbudget ‘voedsel’ in het leven geroepen, een projectsubsidie van de stad waarbij burgers niet alleen
projectvoorstellen kunnen indienen maar ook kunnen stemmen en dus jureren. Daarna wordt de voedselstrategie opgemaakt.

Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? 

Vele voedselstrategieën zijn gelijkaardig gebaseerd op een vastomlijnd concept, en Hasselt wilde een andere aanpak doen. Door
corona is de aanpak al een aantal keer veranderd.


Het concept dat nu op tafel ligt is een platform waarop verschillende stakeholders zullen worden opgeroepen om ideeën in te
dienen die ons voedselsysteem beter en duurzamer kunnen maken.


In de september 2021 plannen ze twee fysieke workshops ze ideeën vormgeven tot een realiseerbaar en uitvoerbaar project. De
Stad Hasselt heeft een burgerbudget ‘voedsel’ in het leven geroepen, een projectsubsidie van de stad waarbij burgers niet alleen
projectvoorstellen kunnen indienen maar ook kunnen stemmen en dus jureren. Daarna wordt de voedselstrategie opgemaakt.

Met welke diensten werken jullie samen ? 

Trekker: Dienst milieu en energie


• Bij de opmaak van het traject is ook de communicatiedienst betrokken omdat het ook over participatie gaat.
• De dienst wijkopbouw omdat zij de contactpersoon zijn met de voedselbedelingen en sociale wijkrestaurants organiseren.
• Dienst gelijke kansen omdat ontwikkelingssamenwerking en fair trade bij hen zit.
• Dienst Economie: contactpersoon van de stad met de lokale handelaars en boeren

Welke externe financiering en partners hebben jullie ingezet ?

Externe partners:

 • Trizone is procesbegeleider, vooral gespecialiseerd in klimaat
  en ruimtelijke ordening. Zij hebben het proces uitgetekend, geven ondersteuning om van de wilde ideeën van burgers tot concrete projecten te komen.
  • Ecolife heeft geholpen met het uitschrijven van het burgerbudget voedsel.

Subsidies: /

Wat zijn de successen en de uitdagingen ?

Successen: 

 • Consument wordt zich meer bewust van ecologische voeding. De verkoopcijfers van biologische en fair trade producten stijgen ook jaarlijks. Mensen zijn tijdens corona meer bezig geweest met wat ze eten, en vanwaar het komt.  

 • Vier jaar geleden begonnen met Merwt, ecologische voedingsmarkt, en die doet het heel goed. Heeft in ons voordeel gespeeld 

Uitdagingen: 

 • Voedsel is een transversaal thema. Het zit nu binnen één afdeling waardoor het niet altijd evident is om andere collega’s mee te krijgen of dat ze genoeg tijd hebben om eraan mee te werken. 

 • Politiek ligt voedsel heel gevoelig. Keuzevrijheid versus ecologische, gezondheidspoort. Voor de horeca die in een
  strak economisch model moeten ondernemen is het belangrijk de win-win te verduidelijken. (Bv. Take-away bij veggie horecaadresjes
  tijdens Veggie challenge in maart).