Lokale voedselstrategie Sint-Truiden

Tekst: Aline Verbrugge op basis van interview (maart 2021) met Evert Bessemans (011 70 15 35 ,Evert.bessemans@sint-truiden.be ). Sint-Truiden zit in de ontwerpfasefase. 

Voorlopige website

Hoe en wanneer is de lokale voedselstrategie ontstaan? 

De dienst lokaal mondiaal beleid heeft het idee van een voedselvisie, vooral om de eigen landbouwers te steunen, gelanceerd.
Aangezien de voedselstrategie iets nieuws was en binnen het SDG-verhaal paste, is het makkelijk op tafel gekomen. Dit werd
goedgekeurd zodat er budget en ruimte was om in 2019 van start te gaan. Aangezien Sint-Truiden de “hoofdstad” is van Haspengouw, de grootste fruitstreek van het land, en er andere steden hiermee aan de slag zijn gegaan, moesten wij ook een voedselstrategie hebben.

Kan je kort jullie voedselproject toelichten?

In 2020, net voor corona begonnen. In juni 2020 een interne bespreking gedaan met de collega’s van lokale economie, toerisme,
sociale economie, … In september 2020 werd een eerste stuurgroep georganiseerd met verschillende externe spelers (Puur
Limburg, coöperaties van landbouwers, Boerenbond, …).


Tijdens corona gekozen om te starten omdat de coronacrisis de korte keten en hoevewinkels een enorme boost heeft gegeven.
In het plan van Rikolto is er een oogstplan en een zaaiplan voorzien.
1) oogstplan: Samenzitten om een basisrecept op tafel te leggen voor de voedselstrategie met schepenen, mensen van de
stadsdiensten, mensen uit de stuurgroep
2) zaaiplan: Met het plan naar buiten komen en input vragen van externe stakeholders via een workshop. Geïnteresseerden
(scholen, milieuraad, producenten, …) kunnen hun bijdrage leveren.


Er zijn 3 stakeholdersbijeenkomsten voorzien waarin ze zullen werken rond strategische lijnen, concrete doelstellingen en acties.

Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? 

Trekkersrol, idee vanuit de dienst lokaal mondiaal beleid.


Er is een politiek draagvlak voor de voedselstrategie. Bij opstellen van vorige meerjarenplan is er een eenmalig budget vrijgemaakt voor de begeleiding van de voedselstrategie. Voor de verdere uitvoering van acties is er nog niet over middelen nagedacht.

Met welke diensten werken jullie samen ? 

Groep 

 • Toerisme (vooral landbouwtoerisme die mensen lokken)  

 • Lokale economie (sociale economie & landbouw),  

 • Flankerend onderwijs: mogelijke piste is om scholen die warme maaltijden aanbieden proberen laten samenwerken 

 • Duurzaamheidsambtenaar 

 • Lokaal mondiaal beleid 

 • OCMW: kwetsbare doelgroepen betrekken 

Welke externe financiering en partners hebben jullie ingezet ?

Externe partners:

 • Stuurgroep Puur Limburg, Boerenbond --> samen het plan van Rikolto bekijken
 • Rikolto 

 • Levuur 

 • Let Us 

Subsidies: /

Wat zijn de successen en de uitdagingen ?

Successen: 

 • Er zijn steeds meer particulieren die een zaak openen in lokale en zelfs duurzame voeding.  

 • Het is goed dat de collega’s van andere diensten in het achterhoofd houden dat we met de voedselstrategie bezig zijn en hierin betrokken worden. Het is een transversaal verhaal dat over alle diensten heen loopt. Dit gaat ook de samenwerking tussen verschillende diensten ten goede komen. 

Uitdagingen: 

 • De dienst lokaal mondiaal beleid is niet echt populair bij schepenen, waardoor er vaak een schepen veranderd wordt. Het is niet evident om de schepenen te overtuigen van het nut
  van een strategie en visie op 20 of 30 jaar t.o.v. losse acties. De voedselstrategie is geen topprioriteit..