Praktijken

Heel wat lokale besturen voeren een ambitieus lokaal mondiaal beleid. Enkele goede praktijken:

In de leertrajecten zijn goede praktijken rond specifieke thema's, zoals wereldburgerschap, dekolonisatie of duurzaam aankoopbeleid, terug te vinden. 

Voert jouw gemeente ook een ambitieus lokaal mondiaal beleid? Neem contact op met jules.dewinter@vvsg.be zodat ook jouw iniatieven anderen kunnen inspireren.