De VVSG richtte in 2012 het Platform Centrummanagement op om de Vlaamse steden en gemeenten te ondersteunen bij de uitdagingen op het vlak van kernversterkend handelsbeleid en stadsontwikkeling. Het Platform wil hiermee de dialoog en samenwerking tussen de lokale besturen en de verschillende marktpartijen stimuleren. Dit alles doen we met het oog op het behouden en creëren van weerbare en dynamische winkelgebieden in de stads- en gemeentekernen.
Van 2012 tot 2015 organiseerde het Platform 10 bijeenkomsten, met gemiddeld een 120-tal deelnemers vanuit lokale besturen (bestuurders, ambtenaren en centrummanagers), retailers (ketens en lokale handelaarsverenigingen) en winkelvastgoedactoren (investeerders, ontwikkelaars, makelaars, beleggers). Dit gebeurde aanvankelijk met steun van het Agentschap Ondernemen, in het kader van ‘Ondernemingsvriendelijke Gemeente’. Nadien met de steun van enkele private partners.
Tussen 2016 en 2018 richtte het Platform zich nog uitdrukkelijker op de steden en gemeenten om de vertaalslag te maken naar de gemeentelijke praktijk. Hoe kan een gemeente bijdragen en sturing geven aan een duurzaam en sterk handelsapparaat? In het licht van het Integraal Handelsvestigingsbeleid bood het Platform hen de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en goede praktijken te ontdekken. In die periode werd het Platform gerealiseerd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Vlaamse Hermesfonds.
Voorlopig is er geen nieuwe bijeenkomst van het Platform Centrummanagement voorzien. Zodra er nieuws is, verneemt u het via onze nieuwsbrief.

Hieronder vindt u alle informatie over de voorbije platformbijeenkomsten.

Gluren bij de buren - 9 november 2018 (Antwerpen)

Inspiratie voor een kernversterkend winkelbeleid - 16 maart 2018 (Brussel)

De omgevingsvergunning voor kleinhandel: iedereen klaar? 30 november 2017 (Antwerpen)

Het Integraal Handelsvestigingsbeleid: van decreet naar praktijk - 24 maart 2017 (Brussel)

Het Integraal Handelsvestigingsbeleid: recept voor een trendbreuk? 29 april 2016 (Brussel)

Uitdaging Retail: Financiële pasmunt voor binnenstedelijke ontwikkelingen of meerwaarde voor de binnenstad? 22 oktober 2015 (Ninove)

Praktijk 2015: Gluren bij de buren: binnenstedelijke transitie en transformatie - 16 juni 2015 (Waver)

Dialoog 2015: Welke toekomst voor stadsontwikkelingsprojecten en kernversterkend beleid? 24 maart 2015 (Leuven) 

De stad: de belevingsbiotoop bij uitstek - 7 november 2014 (Antwerpen)

De toekomst van het binnenstedelijk winkelvastgoed - 13 juni 2014 (Oostende)

Stadsbezoek Diest: Zal er nog gewinkeld worden in de kleine steden? 29 april 2014 (Diest)

Centrummanagement ontleed - 18 oktober 2013 (Lier)

Stadsbezoek Maastricht -21 juni 2013 (Maastricht)

Retail en stad: koele minnaars of sterke tandem? 19 april 2013 (Roeselare)

Startbijeenkomst: Stad, retail en vastgoed: samen trekken aan dezelfde (winkel)kar - 23 november 2012 (Mechelen)