Bijna alle steden en gemeenten (96%) die vandaag kinderopvang organiseren, hebben problemen met het vinden en houden van kinderbegeleiders. In de helft van de gevallen heeft dat een effect op het aanbod kinderopvang: wachtlijsten worden langer, er worden minder kinderen opgevangen, de kinderopvang is minder vroeg en laat open... De situatie is acuut. De VVSG heeft 9 beleidsvoorstellen klaar, waaronder meer zij-instroom, meer opleiding en differentiatie op de werkvloer en de realisatie van het financieel groeipad. Iedereen moet ook nadenken over de kinderopvang van de toekomst. 

Kinderopvang is veel meer dan zorg alleen

De eerste 1000 dagen van een kinderleven hebben grote impact op de ontwikkeling, het gedrag, het leervermogen, de gezondheid en het welzijn van een kind. Kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang speelt hierbij een cruciale rol. Het gaat dan om veel meer dan het verschonen van luiers en een kind te eten geven; pedagogie, spel en sociale interactie zijn minstens even belangrijk. Dankzij kinderopvang kunnen ouders ook gaan werken, een opleiding volgen of solliciteren. Zorgen voor voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang is dus belangrijk voor de economie, onze welvaart en het welzijn.  Overheidsinvesteringen in kinderopvang verdienen zich terug.

Situatie acuut

Kinderbegeleider is al veel langer een knelpuntberoep, de coronacrisis heeft dit verder aangescherpt. In de gezinsopvang, de zgn. onthaalouders zijn er door het statuut al veel langer meer stoppers dan starters. Ook in de buitenschoolse kinderopvang maakt de onvrijwillige deeltijdse tewerkstelling het beroep onaantrekkelijk. Die negatieve trend zien we nu ook in de kinderdagverblijven: vacatures raken amper ingevuld, medewerkers haken af.

9 beleidsvoorstellen

De problematiek is dermate acuut dat de VVSG 9 beleidsvoorstellen doet die de kinderopvang moeten versterken. Dat is nodig. Vlaanderen investeerde doorheen de jaren zwaar in meer opvangplaatsen, toch stijgt het totaal volume kinderopvang amper. Eind 2020 waren er in vergelijking met 2014 amper 3.107 plaatsen bijgekomen. De stijging in de kinderdagverblijven wordt grotendeels teniet gedaan door de daling bij de onthaalouders. De VVSG doet 9 concrete beleidsvoorstellen. Zo pleit de organisatie voor meer zij-instroom en meer differentiatie op de werkvloer. De opleiding tot kinderbegeleider moet meer aansluiten bij de basiscompetenties die nodig zijn. Vlaanderen moet nog meer investeren in kwaliteitsvolle kinderopvang.

Daarnaast roept de VVSG iedereen - opleiders, werkgevers, wetenschappers, beleid… - op om samen met de lokale besturen en met open vizier na te denken over de toekomst van de kinderopvang.

Campagne

Ontdek de 9 beleidsvoorstellen in de onderstaande infografiek of raadpleeg ze in detail in onze standpuntnota. 

Ligt dit dossier jouw ook nauw aan het hart en wil je ook graag actie ondernemen?  

  • Raadpleeg de 9 beleidsvoorstellen in detail in onze standpuntnota en bespreek die met je team 

  • Download de infografic en verspreid deze als flyer of hang hem op als affiche

  • Bezorg een brief met een woordje uitleg aan ouders  

  • Deel de post https://fb.watch/bfdvpKOdff/ op sociale media met de #meerhandenhoofdenenharten 

  • Doe je zelf een actie waarmee je aangeeft dat het tijd is voor verandering? Laat het weten aan jouw regionale medewerker deel het in onze Facebookgroep en laat het leven in de media. 

Personeelsuitdagingen in de kinderopvang

VVSG-standpunt

Infografiek