SDG's en participatie

Participatie is onmisbaar in de uitvoering van Agenda 2030. Ze roept de verschillende belanghebbenden op om partnerschappen aan te gaan en zo kennis, expertise, technologie en financiële middelen te mobiliseren en te delen, om de SDG's te verwezelijken. Deze participatie en samenwerking moet ook inclusief zijn, met deelname van alle segmenten van de samenleving, ongeacht ras, geslacht, etniciteit en identiteit. 

Participatie in je lokaal bestuur

Door de vele thema's die de SDG's omvatten, sporen deze aan om dienstoverschrijdend samen te werken. Zo zorg je ook voor meer draagvlakcreatie voor duurzaamheid binnen de organisatie. Er zijn verschillende manieren om samenwerking rond de SDG's met andere diensten in je organisatie te initiëren. Zo kan je via de cirkeloefening je bestuursleden, ambtenaren, adviesraden en anderen interactief begeleiden in een analyse van hoe de eigen gemeente of organisatie bijdraagt en kan bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Vele gemeenten creëerden ook een transversale werkgroep rond duurzaamheid met medewerkers uit verschillende diensten. 

(Gemeenten aan het woord over draagvlakversterking, zie SDG-Academie)

Burgerparticipatie

Door de SDG’s als kader te gebruiken bij participatie-initiatieven sensibiliseer je de burgers over het belang van deze internationale langetermijnagenda en spreek je tegelijkertijd de expertise van je inwoners aan om samen oplossingen te zoeken voor de complexe uitdagingen die de Agenda 2030 wil aanpakken. Een inclusieve burgerparticipatie, die erover waakt dat iedere inwoner erbij hoort en gehoord wordt, geeft trouwens uiting aan de basiswaarde van de SDG’s: ‘Leave no one behind’. In de inspiratiefiche SDG's en burgerparticipatie bespreken we vier manieren waarop lokale besturen kunnen omgaan met burgerparticipatie. We geven tips over hoe je de SDG's kan meenemen in elk van deze vier pistes. 

Bekijk ook de pagina rond burgerparticipatie in het bestuur