180702gent03.jpg
Provider image

Het centrum en het bijhorend kernwinkelgebied zijn vaak het uithangbord van steden en gemeenten. Desalniettemin komen deze centra de laatste jaren steeds vaker onder druk te staan door de negatieve impact van de groeiende leegstand, de uitdagingen omtrent mobiliteit, de kwaliteit van het openbaar domein en de toename van allerlei perifere economische ontwikkelingen. Steeds meer gemeenten zijn er zich van bewust dat een actieve samenwerking met hun lokale handelaars een mogelijk antwoord kan bieden op de uitdagingen van een kernversterkend beleid. Deze samenwerking kan verschillende vormen aannemen en kan verschillende dimensies bevatten. De intensiteit van deze samenwerking is steeds het resultaat van een beleidsmatige afweging die iedere gemeente zelf maakt en die rekening houdt met de gevoeligheden, historiek, opportuniteiten en aandachtspunten van de lokale context. Besturen kunnen zich bij deze afweging wel laten inspireren door voorbeelden uit andere gemeenten. We gaan dieper in op een aantal van deze mogelijke samenwerkingsvormen zonder de ambitie te koesteren hierin volledig te zijn. We trachten inspiratie te geven aan gemeenten om een samenwerking, onder welke vorm, met handelaars op te zetten of om minstens een aantal afwegingen te maken. Daarnaast besteden we voldoende aandacht aan beleidsmatige kaders, juridische overwegingen en concrete voorbeelden zodat gemeenten meteen zelf aan de slag kunnen gaan.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.