FAQ

Deze FAQ biedt een antwoord op heel wat vragen die gesteld worden rond het opportuniteitsadvies.
Deze FAQ is een naslagwerk van de Overlegtafels 'Opportuniteitsadvies' die plaatsvonden in oktober 2021, georganiseerd binnen het kader van Sterk Gezi(e)n

Nuttige informatie

Wil je werk maken van een uitgebreide omgevingsanalyse, dan kan dit document je helpen.

Ga aan de slag met de cijfers om de nood aan kinderopvang in kaart te brengen: een handleiding.

De webinar ‘De rol van lokale besturen in het kinderopvanglandschap is een algemene inleiding voor lokale besturen over kinderopvang: hoe wordt kinderopvang georganiseerd? Wat is de functie van kinderopvang? Wat met kinderopvang in mijn gemeente?