Deze editie van Lokaal staat in het teken van de Woondag van 25 en 26 oktober. Het woonbeleid is een sleuteldomein in een van de belangrijkste uitdagingen waarvoor onze samenleving staat. Waar en hoe we wonen heeft een enorme impact op ons leven. Biedt onze woonomgeving en de inrichting van het openbaar domein gelegenheid tot veel of weinig sociaal contact? Zijn onze woningen energiezuinig? Zijn ze betaalbaar? Hoeveel ruimte nemen ze in beslag? Het woonbeleid gaat dus niet enkel over de kwaliteit van onze woningen, het is ook een belangrijke hefboom in onze omgang met onder meer de klimaatproblematiek, het armoedeprobleem, en het behoud van onze open ruimte.

Lokale besturen hebben belangrijke instrumenten in het woonbeleid in handen. Door de fusie van socialehuisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot woonmaatschappijen met daarin een versterking van het publieke, lokale aandeelhouderschap worden de impact en de verantwoordelijkheid van de lokale besturen verder versterkt. Blijven investeren in sociale huisvesting, zowel via de bouw en renovatie van sociale woningen als via het sociaal verhuren van private woningen, is een essentiële component van het woonbeleid.

Lokale besturen zetten daarnaast volop in op vernieuwende projecten: Community Land Trusts, coöperatieve woonprojecten, het ondersteunen van noodkopers, het ondersteunen van verhuurders en de strijd tegen discriminatie zijn enkele voorbeelden die in dit nummer ter sprake komen. Woonbeleid met resultaat zal zich zowel op de sociale huurmarkt, de private huurmarkt als de eigenaarsmarkt moeten richten, en daarbij aandacht moeten hebben voor zowel de vraag- als de aanbodzijde. De overheid kan – en moet – dit niet alleen doen. Als overheden kunnen we ook een context creëren waarin de private sector aangezet wordt om comfortabele, energiezuinige en toch betaalbare (huur)woningen aan te bieden

De lokale besturen nemen in het woonbeleid hun verantwoordelijkheid. Van de Vlaamse overheid verwachten we op dit vlak – naast de blijvende investeringen in sociale woningbouw – ook een kader dat nieuwe innovatieve en experimentele woonvormen ondersteunt, om in een energiezuinig en betaalbaar woonaanbod van goede kwaliteit te kunnen voorzien.

 

Kris Snijkers is algemeen directeur van de VVSG
Voor Lokaal 10 | 2021