Op deze pagina...

Doorlooptijd opzetten van een gft-ronde

> 1 jaar: 

Het starten van een dergelijk project is afhankelijk van verschillende factoren en het lokale scenario. De belangrijkste tijdsintensieve aspecten zijn de aanvraag en goedkeuring van subsidies bij OVAM en de bestelling van rollend materiaal, zoals nieuwe ophaalwagens, die beide minstens anderhalf jaar in beslag kunnen nemen na politieke goedkeuring.

Vanwege de beperkte GFT-composteringscapaciteit in Vlaanderen moet het vinden van een verwerker een van de eerste prioriteiten zijn.

Het aanbesteden van materiaal, zoals containers, en een informatiecampagne voor burgers kost ook tijd, ongeveer een jaar. Als het aanbestedingsproces vlot verloopt en de communicatie beperkt is, kan dit worden verkort tot iets meer dan een half jaar, afhankelijk van het aantal gemeentes dat wordt bediend.

Zorg ervoor dat er niet te veel tijd zit tussen de levering van de bakken aan de burgers en het begin van de GFT-inzameling.

Moment van opstart

Als er ruimte is om het startmoment te kiezen, is het een goed idee om in de winter of het vroege voorjaar te beginnen met een nieuwe inzameling van GF(+T) of GFT-afval. Op die manier kunnen zowel de burgers als de ophalers wennen aan de nieuwe inzamelingsmethode op een moment waarop er nog minder tuinafval wordt aangeboden. Dit vergemakkelijkt de opstart. 

Verzwaring huisvuil- en gft-rondes

Als je overweegt om tegelijkertijd met een nieuwe inzamelronde voor GFT of GF(+T) ook de frequentie van huisvuilinzameling te verlagen, moet je er rekening mee houden dat de huisvuilinzamelrondes waarschijnlijk zwaarder worden. Er wordt namelijk meer huisvuil per ronde aangeboden omdat het minder vaak wordt opgehaald. Het kan noodzakelijk zijn om de huisvuilroutes op basis hiervan te herzien. 
Als je bovendien een gf(t)-ronde in containers organiseert, verloopt de inzameling trager dan een zakkeninzameling. Ook dit maakt dat de rondes minder lang kunnen zijn. 

Houd er ook rekening mee dat GFT- en tuinafvalinzamelingen in de lente en zomer doorgaans veel zwaarder zijn dan in de winter. Aan de andere kant blijft de aanvoer van keukenafval vrij stabiel.

Kwaliteit van de ingezamelde gf(+)-stroom

Het is belangrijk dat al het GFT-, keuken- en/of tuinafval dat wordt ingeleverd, zo zuiver mogelijk is. Er zijn weinig gegevens beschikbaar over de verschillende effecten van vervuiling op diverse composteerprocessen. In alle gevallen vormen fruitstickers een probleem, omdat ze zich oprollen en door de zeven vallen. Ook al vormen kunststofverpakkingen misschien niet een groot deel van het totaalgewicht, ze kunnen het composteringsproces aanzienlijk verstoren. Deze vereisen namelijk extra verwerking en dus extra kosten om ze te verwijderen.

Wanneer een bepaalde GFT-ophaling sterk vervuild is, is het wellicht verstandiger om deze niet te laten composteren, omdat het vervuiling tijdens het proces zich kan verspreiden over de hele installatie.

Er is de indruk dat de kwaliteit van het gft of keuken- en tuinafval meer onder druk komt te staan.  Blijvende sensibilisering naar burgers is dus noodzakelijk.

Afspraken met de verwerker

Op dit moment is er slechts beperkte extra verwerkingscapaciteit beschikbaar voor GFT en keukenafval. Het is daarom van het grootste belang om tijdig een contract met een verwerker op te stellen voor de benodigde verwerkingscapaciteit. Maak ook afspraken met de verwerker over de mogelijkheden om (composteerbare) zakjes toe te laten in de installatie, wat met een sterk vervuilde lading... . 

Inschatting hoeveelheden

In de praktijk merken we aanzienlijke variaties in de hoeveelheden GFT- of keukenafval die worden ingezameld. Dit wordt beïnvloed door diverse factoren, waaronder:

  • Gehanteerde tarieven: Gratis GFT-inzameling resulteert in de hoogste hoeveelheden, gevolgd door abonnementsformules.

  • Type container: Gemiddeld genomen wordt er meer GFT per inwoner ingezameld wanneer containers worden gebruikt in plaats van zakken.

  • Frequentie van inzameling: Over het algemeen wordt er meer GFT ingezameld bij wekelijkse inzamelingen (of tijdelijke wekelijkse inzamelingen in de zomer) in vergelijking met tweewekelijkse inzamelingen.

  • Kenmerken van de gemeente: In meer stedelijke gebieden worden over het hele jaar genomen doorgaans lagere maar stabielere hoeveelheden ingezameld. In meer landelijke gebieden wordt daarentegen duidelijk meer GFT aangeboden, vooral in de lente en zomer.

  • Historie: De mate waarin inwoners gewend zijn aan selectieve inzameling van bioafval en de aanwezigheid van een sterk ingeburgerde cultuur van thuiscomposteren hebben ook invloed op de ingezamelde hoeveelheden GFT.

  • Weersinvloeden: Weersomstandigheden hebben aanzienlijke invloed op de hoeveelheden tuinafval en kunnen grote verschillen in de ingezamelde hoeveelheden tussen opeenvolgende jaren veroorzaken.