YANA.png
Provider image

Yana is een chatbuddy die bij je blijft tijdens je verplaatsingen. Zij houdt je in contact met je netwerk, maar je kan ook anoniem en eenvoudig meldingen maken. De meldingen worden op weekdagen verwerkt en doorgestuurd naar de juiste dienst.

Aanleiding en doelstelling

De chatbot werd ontwikkeld door het Mechelse bedrijf Arinti en geeft jongeren de kans om in contact te blijven met zelfgekozen contactpersonen en bepaalde zaken te melden. Dat moet het veiligheidsgevoel vergroten.

Chatbot Yana werkt via het kanaal Facebook Messenger en heeft twee hoofdfuncties.

  1. In contact blijven met je gekozen contactpersoon tijdens verplaatsingen in Mechelen
  2. Meldingen maken

Het eerste werkt via een geïntegreerd sms-systeem. De chatbot vraagt je vertreklocatie, je bestemming, je vervoersmiddel en het uur dat je wil vertrekken. Met die parameters wordt er een route en aankomstuur berekend.

Wanneer je een contactpersoon hebt gekozen, stuurt Yana er een bericht naar zodat hij/zij op de hoogte is. Eens aangekomen op je bestemming, brengt Yana jouw contactpersoon op de hoogte via sms. Als men nog niets liet weten, dan belt Yana de contactpersoon op. Met een spraakbericht vraagt ze of alles oké is.

Daarnaast kan je ook niet-dringende meldingen maken. Yana stelt enkele vragen en mailt deze naar het meldingssysteem dat intern ook wordt gebruikt voor andere meldingen. In sommige gevallen kan je foto’s toevoegen aan de melding. Meldingen m.b.t. strafbare feiten, overlast, agressie… worden doorgestuurd naar politie. Meldingen m.b.t. sluikstorten, kapotte verlichting…. worden intern verwerkt.

Na een testperiode met 10 testers is Yana geslaagd voor dagelijks werk. Er werden aanpassingen doorgeven en enkele bugs weggewerkt. Nu de remediëring is gebeurd is het tijd om Yana open te stellen voor alle jongeren in een proefperiode tot eind december. Vanaf dan is er mogelijkheid om te verlengen met een 3-tal maanden.

Betrokken partners

  • Stad Mechelen: Dienst Preventie & veiligheid, Jeugddienst, Mobiliteit, Slimme Stad & Innovatie, ICT, DPO en Politie;
  • Studio Dott i.f.v. Service Design en co-creatie;
  • Arinti: PoC levernacier.

Budget en subsidiëring

Het budget is €15.000. 

 

Timing

2019 tot 2021

Hindernissen en tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen 

  • Blijf de eindgebruiker (burger) centraal stellen doorheen de ontwikkeling van de innovatie.

  • Tijdig bijsturen en proces bewaken in functie van kwaliteit is vaak noodzakelijk. Hierdoor kan de ontwikkeling van de innovatie meer tijd vragen dan aanvankelijk voorzien, maar komt dit de kwaliteit van het product/dienst wel ten goede. 

Sterktes van het project

De co-creatieve aanpak en multidisciplinaire benadering maakten dit project een succesverhaal.

Meer weten