Onroerend erfgoed is zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch als maritiem erfgoed. 
Onroerend Erfgoed is ook de naam van het bevoegde agentschap van de Vlaamse overheid.

Op dit ogenblik bepalen twee decreten de manier waarop iedereen in Vlaanderen met onroerend erfgoed en varend erfgoed moet omgaan: het Onroerenderfgoeddecreet en het Varenderfgoeddecreet.
Meer weten over de huidige regelgeving

Internationaal werkt Vlaanderen mee aan de uitvoering van verschillende conventies en de regelgeving rond Werelderfgoed. Meer weten over het internationaal kader van erfgoedbeleid