Langzaam maar zeker.jpg
Provider image

Laura is 17 wanneer ze door haar ouders wordt verstoten. Ze zijn het niet eens met haar relatie met Wim, een verstokte gokker. Op de koop toe wordt ze ongewenst zwanger...

Laura is 17 wanneer ze door haar ouders wordt verstoten. Ze zijn het niet eens met haar relatie met Wim, een verstokte gokker. Op de koop toe wordt ze ongewenst zwanger. Ze komt in een opvangtehuis voor dakloze vrouwen terecht. Een jaar later kan ze samen met Wim een sociale woning betrekken. Tussen de twee botert het echter niet. Bovenop zijn gokverslaving is Wim autistisch, dominant, en onverschillig t.a.v. haar pogingen het huishouden te bestieren, laat staan een opleiding te volgen. 

Een hele waaier aan diensten kommert zich om de situatie: o.a. het CAW, thuisbegeleiding, Kind en Gezin, en het OCMW. Terwijl Wim kan terugvallen op zijn moeder, staat Laura er helemaal alleen voor. Haar zelfvertrouwen zakt naar nul. Tot de moeder van Laura terug contact zoekt. Ze wil haar kleindochter leren kennen. Laura staat weigerachtig, maar een medewerker van het CAW bemiddelt. Laura heeft veel vertrouwen in deze laatste. Wanneer hij stopt voelt ze zich in de steek gelaten. Ze wil geen hulp meer aanvaarden, wil niet opnieuw haar verhaal doen. Maar hulp is wat Laura meer dan ooit nodig heeft. 

De relatie met Wim loopt op de klippen. Daar bovenop blijkt hij gerechtelijke problemen te hebben. De confrontatie met de wereld van politie en gerecht, zij het onrechtstreeks, is voor Laura een schok. Intussen is haar zoontje Alex vrijwillig geplaatst. Ze krijgt het heel moeilijk. De OCMW-consulent stelt tijdens een van de tweewekelijkse gesprekken een psycholoog voor. In afwachting van het moeilijke CGG-traject dat soms maanden in beslag neemt kan ze bij een van de psychologen die partner is van het OCMW quasi direct beginnen. De maatschappelijke werker maakt de afspraak. Zij gaat ernaartoe, of de psycholoog komt op huisbezoek. Zo nodig kunnen sessies ook bij het OCMW zelf plaatsvinden. 

Laura komt intussen terug goed overeen met haar ouders. De verwerking van haar trauma neemt echter veel tijd in beslag. Meer dan het maximum aan 14 sessies, betalend maar goedkoop, die via het pilootproject van het OCMW aangeboden worden. Voor ze overstapt naar de psychologische steun van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) krijgt ze 7 bijkomende sessies. Laura begint terug in zichzelf te geloven. Er is regelmatig contact met de kleine Alex. Ze zoekt naar werk. Laura’s leven geraakt terug op de rails. Langzaam maar zeker.