Nudging Project Minderbroedersgang

Het project heeft invloed op de volgende thema's: 

Water  |  Materialen  |  Energie

 

Korte beschrijving:

Om wildplassen in de Minderbroedersgang tegen te gaan werd gekozen om met nudging (of zintuigbeïnvloeding) te werken. We wouden het gevoel van een open lucht museum oproepen door ronde lopers te leggen en kunstwerken op te hangen. Er werd ook een GreenPee geplaatst als alternatief voor wildplassen.

 

Reden van het project:

Aanleiding waren de vele klachten van Mechelaars over wildplassen en de negatieve gevolgen hiervan (denk bv. aan de geuroverlast).

 

Praktische info

 • Startdatum: 30 april 2018
 • Investeringsbedrag: <10.000 euro
 • Financieringskanaal: Eigen middelen
 • Aanwerving: Geen

 

 • Gemeente: Mechelen
 • Contactpersoon: Lien Beelen
 • E-mailadres: lien.beelen@mechelen.be
 • Website: 

Betrokken diensten binnen de gemeente:

Preventie & Veiligheid  |  Uitvoeringsdiensten

Samenwerking met andere lokale besturen:

Geen.

Externe partners:

 • Urban Senses: Nederlands bedrijf leverden de GreenPee en staan in voor het onderhoud.

 

Succesfactoren

 • Sterke daling van het aantal meldingen van wildplassen
 • Een ecologisch alternatief voor wildplassen.

Valkuilen

 • Verplaatsing van het probleem naar een andere locatie
 • Kostenplaatje van een GreenPee 
 • De nudge moet regelmatig worden vernieuwd, anders gaat het effect verloren

Uitdagingen

 • Creatieve invulling van het project