NLAB4CIT_LOGO.jpg
Provider image

De VVSG maakt deel uit van een Europees netwerk bestaande uit drie lokale besturen, drie kennisinstellingen. Het project experimenteert met digitale tools om publieke dienstverlening niet alleen toegankelijker te maken, maar ze ook te co-creëren in samenwerking met burgers.

NLAB4CIT

Digitale dienstverlening voor de openbare besturen van de toekomst

Op 1 november 2021 stapte de VVSG mee in het 'Network of laboratories for civic technologies co-production'. Het betreft een Europees netwerk, gecoördineerd door de universiteit van Turijn (UNITO), bestaande uit drie lokale besturen, drie kennisinstellingen en de VVSG. Het project loopt tot eind april 2023 en kan rekenen op subsidie van de Europese Commissie.

Het project heeft de ambitie om openbare diensten, zoals het bevorderen van financiële inclusie of innovatieve welzijnsdiensten, toegankelijker te maken. Dat bereiken we op drie manieren:

  1. Door burgers actiever te betrekken bij het ontwerp, de co-creatie en het beheer van openbare dienstverlening.
  2. Door de toepasbaarheid aan te tonen van een aantal bestaande digitale oplossingen in verschillende en nieuwe sectoren van coproductie van openbare diensten.
  3. Door het inzicht in hun succesfactor en duurzaamheid te verruimen.

Met andere woorden: het netwerk gaat aan de slag met de vraag hoe we, via digitale technologieën, burgers dichter bij openbare diensten kunnen brengen en ze meer kunnen betrekken bij de totstandkoming ervan. Technologieën die o.a. in aanmerking komen zijn blockchain, artificiële intelligentie, Internet of Things en virtual reality. Door te experimenteren en goede praktijken te delen plant het netwerk praktische inzichten en tips te verwerven.

De lokale besturen in het netwerk zijn stad Roeselare, de Italiaanse stad Colligno en het Griekse Kaisariani. De kennisinstellingen zijn, ten eerste, HOWEST uit Kortrijk, met name de afdeling toegepaste computerwetenschappen. De tweede kennisinstelling is Open Lab Athens, een interdisciplinair onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van digitale burgerwetenschap en technologie. Ten derde is er de universiteit van Turijn, waar een interdisciplinair team zich met het project bezighoudt. De kracht van het netwerk zit in de diversiteit van de samenstelling: naast sociale wetenschappers zitten er computerwetenschappers, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers. 

De rol van de VVSG in dit netwerk is vooral communicatief. Zo plannen we vanaf april 2022 de lokale besturen te inspireren met de inzichten die uit het netwerk voortkomen.

Sociale media