Untitled design - 2020-11-29T203412.750.png
Provider image

De gemeente Nijlen heeft de app ‘Mijn mooie straat’ gelanceerd. Daarmee kunnen inwoners snel en eenvoudig laten weten waar ze een sluikstort gezien hebben. Ook andere lokale besturen gaan met dit platform, ontwikkeld door Mooimakers, aan de slag.

Doelstelling:

Sluikstorten en zwerfvuil zijn kopzorgen van vele lokale besturen én burgers. Mooimakers ontwikkelde een app waardoor inwoners en gemeentediensten beter kunnen samenwerken om dit tegen te gaan. Ze voelden een scherpe behoefte van verschillende lokale besturen aan een centraal meldings- en registratiesysteem met een scherpe focus op de zwerfvuil en sluikstort problematiek.

De app werd het afgelopen halfjaar al uitgetest door de verschillende gemeentediensten. Het enige wat de gebruikers moeten doen, is een foto maken. Met behulp van de app kan de technische dienst op een eenvoudige manier weten waar er precies zwerfvuil is achtergelaten. Naast een centraal meldings- en registratieplatform voor sluikstort en zwerfvuil biedt de app een inventarisatie en opvolging van straatvuilnisbakken.

Mijn Mooie Straat is een volledig web based platform. Op die manier is het platform beschikbaar op elke (moderne) smartphone, tablet en computer met toegang tot het internet. Inwoners kunnen steeds gebruik maken van de laatste versie van het platform zonder daar zelf iets voor te moeten doen.

Nijlen ging alvast aan de slag met de app. Na de testfase heeft Nijlen de app nijlen.mijnmooiestraat.be opengezet voor iedereen.

De online tool zal in Nijlen ook gebruikt worden door het legertje Zappers waar de gemeente over beschikt. De zappers zijn een 120-tal vrijwilligers die het hele jaar door op regelmatige basis zwerfvuil opruimen. Zij hoeven niet meer met boordevolle zaken te sleuren naar centraal afgesproken punten. Ze kunnen hun zak ergens te velde achterlaten en met behulp van de app de gemeente inlichten.

Betrokken partijen:

  • Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
  • Inwoners
  • Technische dienst van het lokaal bestuur

Resultaat:

“Nijlen is niet heiliger dan de paus en ook hier wordt vaak gesluikstort, maar ik heb de indruk dat het al met al meevalt dankzij de inspanningen die onze burgers en diensten leveren”, aldus schepen van milieu Tom Covens.

Tips:

Praktisch:

Voor meer info kan je contact opnemen met Schepen van milieu Tom Covens.

Ook Oud-Turnhout gaat aan de slag...