De Europese commissie publiceerde op 21 juni 2021 een nieuwe gids “ Richtsnoeren voor innovatiegericht aanbesteden”

In de gids worden de fundamentele aspecten van innovatief aanbesteden uiteengezet. Het document geeft meer info over "het waarom" van innovatieve overheidsopdrachten en hoe je met deze procedures aan de slag kan. In het document vind je handvatten voor het opzetten van een beleidskader en tips voor het openstellen van opdrachten voor kleine innovatieve bedrijven. Er wordt ook uitleg gegeven over een aantal innovatieprocedures en de verschillende procedures innovatieve overheidsopdrachten, zoals voorzien in de wetgeving. 

Download hier het volledig document (90 pagina’s – NL versie)

Meer weten over innovatieve overheidopdrachten? Dan ben je ook zeker welkom op ons webinar op 1 juli 2021. Heb je reeds ervaring met innovatieve aanbestedingsprocedures? Bekijk dan zeker ook eens onze oproep.